А1 BUSINESS NET WINGS

  • С повече включени MB за сърфиране
    сега вече 25 или 100
  • Мобилен интернет в държавите от ЕС
    както и Турция, Норвегия, Лихтенщайн,
    Исландия, Сърбия, Македония и Швейцария