А1 PACK2GO

  • Вече с повече включени SMS и MB
  • Пакети с включени минути, SMS и мобилен интернет в страните от ЕС, Норвегия, Лихтенщайн и Исландия и в AT&T САЩ
  • До 240 минути за разговори, 240 SMS-а и 240 МВ за сърфиране в интернет