Converged VPN

  • Съкращаване на разходите
    за телефoн до 50%
  • Безплатни минути в група
    и към фиксирани номера
  • Улесняване на комуникацията
    в компанията