Интернет за всички.

В нашето общество на знание обменът на информация и възможностите за образование и демократично участие са все повече свързани с използването на новите медии. Въпреки това, възможностите за достъп до интернет и други цифрови информационни и комуникационни канали не са разпределени поравно и са силно зависими от социални и финансови фактори. Мтел, като част от Telekom Austria Group, твърдо вярва, че света на цифровите технологии трябва да бъде отворен за всички. Ето защо поема ангажимент за намаляване на „цифровото разделение“. Използването на новите медии, обаче, също така е свързано и с рискове - по отношение защитата на личния живот и данни, съдържание и намеренията на някои потребители.

Въпреки че за много хора интернет вече е неделима част от всекидневието, все още има социални бариери за използването му в България. Интернет е ключът към повече знания, повече образование и равни възможности. Като водещ телеком Мтел не само непрекъснато инвестира в разширяването на широколентовата си инфраструктура, но също работи за приемането на целенасочени мерки за преодоляване на „дигиталната пропаст“ („digital gap”). Ето защо Мтел стартира инициативата „Интернет за всички“, която си поставя за цел в бъдеще да осигури на всички в България достъп до интернет, независимо от тяхната възраст, образование и социално положение.

В допълнение към предоставянето на техническо оборудване на социални институции и учебни заведения в страната, Мтел ще съсредоточени усилията си и върху насърчаването на медийни умения. Заедно със специалисти с компетенции в детския и социален сектор, служителите на Мтел разработват специални програми за обучение, които ще се предлагат безплатно в образователния център на телекома.

Кампанията стартира през 2014 година с обучение за 16 младежи от приемни семейства, които преминаха курс за интернет грамотност в Мтел, като част от новата програма „Интернет за всички“. Инициативата си поставя за цел да помага на деца и младежи, като ги обучи в основните правила за безопасна работа с интернет. Лектори в рамките на програмата са специалисти от компанията, които обучават младежите про-боно.

По време на заниманията децата се запознават със значението на сигурността при работата в световната мрежа и как интернет може да ни бъде от полза, за да учим нови неща. Това е и основната тема на книгата „Първи стъпки в интернет“, която Мтел издаде, за да може по лесен и достъпен начин подрастващите да осъзнаят колко е важно не само да могат да използват интернет, но и как да го правят по сигурен начин.

В бъдеще предстои програмата да бъде разширена с обучение и на други уязвими групи.