Партньорство с учебни заведения

Кариери

А1 България има утвърдена политика на партньорски взаимоотношения с учебни заведения с цел развитие потенциала на младите хора и доближаване на образованието до бизнеса. Провеждаме майсторски класове и практически насочени лекции, демонстрации в работна среда. Инвестираме в оборудване за компютърни зали, стипендии и награди на отличници и подпомагаме студенти в подготовката на дипломни работи.

Лекции с практическа насоченост в Технически университет – София:

  • Запознаване с практическото приложение на технологиите в мрежата на телекомуникационен оператор
  • Опериране и конфигуриране в основната мрежа (Core Network) на телекомуникационен оператор
  • Самоорганизиращи се мрежи
  • Voice over IP
  • VoLTE & WiFi calling