Партньорство с учебни заведения

Кариери

А1 България има утвърдена политика на партньорски взаимоотношения с учебни заведения с цел развитие потенциала на младите хора и доближаване на образованието до бизнеса. Провеждаме майсторски класове и практически насочени лекции, демонстрации в работна среда. Инвестираме в оборудване за компютърни зали, стипендии и награди на отличници и подпомагаме студенти в подготовката на дипломни работи.

Предстоящи лекции с практическа насоченост, които ще се проведат в Технически университет - София:

  • Запознаване с практическото приложение на технологиите в мрежата на телекомуникационен оператор
  • Опериране и конфигуриране в основната мрежа (Core Network) на телекомуникационен оператор