Мтел еко грант 2015

През 2015 година програмата финансира проекти насочени към информирането и насърчаването на деца и младежи да участват в дейности свързани с опазване на околната среда. За финансиране през 2015 година кандидатстваха близо 70 проекта. Комисия, с участието на неправителствени организации, медии и общественици определи седем проекта, между които беше разпределен бюджетът от над 44 000 лева.

Одобрените за 2015 година проекти са:

 • Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон", В.Търново, 
  Проект: "Търновските височини - нашата природна съкровищница" 
  Бюджет: 6120 лева. 
  Продължителност: 6 месеца 
 • Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), клон Свищов, 
  Проект: "Зелена класна стая"
  Бюджет: 6700 лева. 
  Продължителност: 6 месеца.
 • ОУ "Христо Ботев", Бургас, кв. Горно Езерово, 
  Проект: "Посланици на езерата"
  Бюджет: 7000 лева. 
  Продължителност: 6 месеца.
 • Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Н. Вапцаров", с. Средище, община Кайнарджа,
  Проект: „Зелено училище в зелена ферма”
  Бюджет: 5600 лева. 
  Продължителност: 6 месеца.
 • Сдружение „Зелени Балкани“, Пловдив
  Проект: "Национална кампания за отбелязване на международната нощ на прилепите"
  Бюджет: 6000 лева. 
  Продължителност: 6 месеца. 
 • Народно читалище „Проф. Асен Златаров 1927” – с. Смилян, 
  Проект: „Опознай природата” 
  Бюджет: 6300 лева. 
  Продължителност: 6 месеца.
 • Народно читалище „Христо Ботев 1898”, гр. Рила, 
  Проект: "Работилница за природа"
  Бюджет: 6890 лева. 
  Продължителност: 6 месеца.