Прима хит

  • До 500 бонус минути за разговори
  • Още 100 бонус минути към Мтел,
    при активация само до 06 януари 2013 г.
  • 4 лв. включено време за разговори
  • 0,34 лв./мин. към всички национални мрежи
  • Само за 6 лв.