Прима има време

  • До 6000 безплатни минути
    към Семейство и приятели
  • До 10 МВ безплатен
    интернет трафик
  • 0,39 лв./мин. към всички
    национални мрежи
  • Само за 7,98 лв.