Прима моят час 2

  • 0,01 лв./ЧАС към пет номера
    от групата Семейство и приятели
  • 0,39 лв./мин. към всички мрежи в страната
  • Само за 6 лв.