Зареждане на Прима

с Mtel MPay

Помощ

Mtel MPAY ти дава възможност на да заредиш Прима от мобилния си телефон през мобилния портал за забавления.

За да използваш услугата, трябва да притежаваш мобилен телефон (с нужните настройки за достъп до мобилния портал за забавления) и валидна банкова карта. Заплащането на услугите се извършва от сметката на същата банкова карта, с която в началото е нужно да се направи еднократна регистрация.

Oтличителното в случая, е че можеш да регистрираш своя платежен инструмент – банкова карта, изцяло през мобилния телефон (при дебитните карти, повечето банки издатели имат изискване от банкомат еднократно да се разрешат плащания в интернет).

Mtel MPAY се намира в мобилния портал за забавления на адрес http://live.mtel.bg/mymtel

  • Трафикът за клиенти, които имат абонамент за мобилния портал за забавления, е напълно безплатен.
  • При регистрация на всяка банкова карта, заплащаш еднократна такса в размер на 1 лв. към операторa на платежната система EBG.BG.
  • Банкови карти, с които можеш да регистрираш и да извършваш плащания през услугата Mtel MPAY: Дебитни карти с логото на БОРИКА (необходима е допълнителна активация на банкомат), MAESTRO BG, MASTERCARD BG, VISA BG.
  • Услугата Mtel MPAY не може да се ползва от клиенти с банкови карти на ОББ и ЦКБ.