Вие използвате A1 Travel Unlimited.

A1 Travel UnlimitedИзх. минути към ЕС/ЕИЗ, Турция, Сърбия и Македония, както и входящи повикванияИзходящи кратки текстови съобщения (SMS) към ЕС/ЕИЗ, Турция, Сърбия и МакедонияМобилен интернет (МВ)Дневна такса

Дестинация, от която се ползва роуминг услугата

ЕС/ЕИЗ и Турция, Препоръчителни мрежи в Сърбия и Македония

200

200

200 MB

2.99 лв.

 

Цена с ДДС

  • Зона на валидност: ЕС/ЕИЗ, Турция и препоръчителни мрежи в Сърбия - Vip mobile Сърбия и Македония – One.Vip Македония.
  • Дневната такса се начислява единствено при условие, че в рамките на деня е генериран трафик в посочената по-горе Зона на валидност (входящ или изходящ разговор, изпратено кратко текстово съобщение или мобилен интернет в роуминг). При липса на потребление в Зоната на валидност дневна такса не се начислява.
  • При изчерпване на дневната квота за MB, абонатите получават SMS нотификация с възможност за активация на нов дневен пакет от 200мин, 200SMS и 200MB на цена от 2,99лв.
  • Включеното потребление за всеки един дневен пакет е валидно само в рамките на съответния ден до 23:59 часа по българско време
  • Допълнителният дневен пакет може да бъде активиран до 10 пъти на ден.
  • След достигане на включеното потребление на трафик на данни за мобилен интернет и абонатът не активира допълнителен дневен пакет, А1 спира достъпа до мобилен интернет. След изтичане на съответното денонощие (след 23:59 часа по българско време), достъпът се възстановява
  • След изчерпване на включените минути и/или SMS в А1 Travel Unlimited, се прилагат цените от основния роуминг тарифен план, както следва:
ЗониИзходящо повикване към ЕС/ЕИЗ (включително България)Изходящо повикване извън ЕС/ЕИЗВходящо повикванеSMS

Зона 1 - Страни в ЕС / ЕИЗ

По национален тарифен план – цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ

6,99 лв

0,00 лв. при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ

По национален тарифен план - цена за SMS към други национални мобилни мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ

 

Всички цени са с ДДС.