Вие използвате А1 Europe Unlimited.

ТарифаИзходящи и входящи повикванияКратки съобщения (SMS)Мобилен интернет (МВ)Дневна такса

А1 Europe Unlimited

1000 минути

1000

200 MB

6.90 лв.

 

Всички цени са с ДДС.

  • Зона на валидност: А1 Europe Unlimited е валиден във всички мрежи в ЕС/ЕИЗ, както и Турция.
  • Дневната такса се начислява единствено при условие, че в рамките на деня е генериран трафик в посочената по-горе Зона на валидност (входящ или изходящ разговор, изпратено кратко текстово съобщение или мобилен интернет в роуминг).
  • След достигане на включеното потребление от 200 МВ А1 Българияспира достъпа до мобилен интернет. След изтичане на съответното денонощие ( след 23:59 българско време) достъпът се възстановява.
  • Цената на изходящо гласово повикване и кратки текстови съобщения от страните в ЕС/ЕИЗ и Турция към мрежа извън ЕС/ЕИЗ и Турция се таксува според основния роуминг тарифен план.
  • След изчерпване на включените минути и/или SMS в А1 Europe Unlimited, се прилагат цените от основния роуминг тарифен план, както следва:
ЗониИзходящо повикване към ЕС/ЕИЗ (включително България)Изходящо повикване извън ЕС/ЕИЗВходящо повикванеSMSЦена на МВ

Зона 1 - Страни в ЕС / ЕИЗ

По национален тарифен план – цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ

6,99 лв.

0,00 лв. при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ

По национален тарифен план - цена за SMS към други национални мобилни мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ

По национален тарифен план при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ

 

Всички цени са с ДДС.