• Включени минути към всички мобилни и фиксирани мрежи в страната
 • Неограничени разговори в мрежата на Мтел
 • Безплатен телефонен апарат
 • 24/7 техническа поддръжка

Моля изберете тип на поръчката:

Изберете срок на договора:Мтел домашен телефон L

Мтел домашен телефон XL

1000
2000
200
400
0.05 лв.
0.05 лв.
0.25 лв.
0.25 лв.

11,90 лв./мес.


Поръчай онлайн

14,90 лв./мес.


Поръчай онлайн
Пълна информация за пакетите
Условия

Как да активирам домашен телeфон от Мтел? Включете устройството за фиксирана телефония, което сте получили от Мтел към електрическата мрежа на адреса, посочен в договора за услугата. Направете изходящо обаждане от телефона си към произволен номер или към безплатен кратък номер 14787 в рамките на следващите 24 часа.

Необходимо ли е да имам телефонен пост/линия от друг фиксиран оператор, за да ползвам домашен телефон и/или интернет от Мтел? Не. С Домашен телефон от Мтел получавате фиксиран телефон от Мтел без допълнителни технически изисквания.

Ако вече съм абонат на друг фиксиран оператор и имам телефонен апарат, мога ли да ползвам услугата?Да. Домашен телeфон от Мтел е алтернатива на стандартната фиксирана телефонна услуга. За да я ползвате, трябва да пренесете номера си и да включите телефонния си апарат в предоставеното от Мтел устройство за достъп вместо в розетката на стената.

Имам телефонен апарат с шайба, мога ли да ползвам услугата? Необходим ви е телефонен апарат, който поддържа тонално набиране.

Ако вече имам телефонен номер от друг фиксиран оператор, мога ли да ползвам домашен телeфон от Мтел със същия номер? Да, можете да пренесете съществуващия си номер. С Домашен телефон от Мтел получавате допълнително един мобилен номер. Ползвате два номера – фиксиран и мобилен и спестявате разходи.

Мога ли да запазя мобилния номер от Мтел, който ползвам сега, и да го ползвам с домашен телефон от Мтел? Не. Домашен телефон от Мтел е нова фиксирана телефонна услуга, различна от мобилната телефонна услуга на Мтел. С Домашен телeфон Мтел ви предоставя нов мобилен номер, който е различен от този, който вече ползвате. И двата номера, които получавате с услугата от Мтел, са обвързани с адреса на ползването й и с устройството, предоставено от Мтел.

Как така фиксиран телефон без кабели? Домашен телефон от Мтел се предоставя през мрежата на Мтел и не е необходимо да чакате прокарването на кабели до вашия блок или къща. За да ползвате услугата, трябва единствено да посетите магазин на Мтел и да сключите договор.

Мога ли да се движа с устройството за достъп? Не. Услугата е фиксирана и я ползвате само на посочения от вас адрес. Освен това, за да работи устройството за достъп, то трябва да е включено в електрическото захранване.

За какво са ми необходими два номера? С домашен телефон от Мтел вие получавате най-добрата цена за всяко ваше обаждане – през фиксирания номер звъните към всички фиксирани мрежи в България и чужбина, а през мобилния – към всички мобилни мрежи в България. Освен това вашите приятели, роднини, партньори могат да ви търсят по избор и на двата номера според най-изгодната за тях тарифа.

Как да използвам двата номера? За всички обаждания към фиксирани национални мрежи и международни дестинации вие използвате предоставения от Мтел фиксиран номер. Когато искате да се обадите на български фиксиран номер или международна дестинация, набирате директно желания номер със съответния префикс.

Пример: за да наберете през фиксираната линия е необходимо да наберете кода на оператора:

 • Код на населено място и желания номер
 • 02 488 1234 (номер в София)
 • 052 988 1234 (номер във Варна)
 • 0044 12345678 (номер във Великобритания)

 

За всички обаждания към национални мобилни мрежи използвате предоставения с услугата мобилен номер. Пример: за да наберете през мобилната линия е необходимо да изберете кода на мобилния оператор:

 • 0881234567
 • 00359881234567
 • 0891234567

 

С фиксирания номер, предоставен от Мтел, правите обаждания към:

 • фиксирани национални мрежи
 • мобилни и фиксирани чуждестранни мрежи
 • 0800ххххх – безплатни услуги
 • 0700ххххх – информационни услуги

 

С мобилния номер от Мтел правите обаждания към националните мобилни мрежи.

 

Важно е да знаете Набирате директно без код:

 • *88 – Център за обслужване на клиенти на Мобилтел
 • всички номера за спешни повиквания (112, 150, 160, 166)

Ползвате мобилния си номер за повикване към следните номера:

 • 09011хххх, 09088хххх – услуги с добавена стойност
 • всички кратки номера на Мтел.

Мога ли да извадя SIM картата от устройството за достъп и да я поставя в мобилния си телефон, за да ползвам услугата с него? Не. SIM картата за домашен телефон от Мтел може да се ползва само и единствено с предоставеното ви устройство. Съгласно условията за ползване на услугата, не можете да вадите SIM картата устройството, нито да я ползвате с други устройства.

Мога ли да сложа друга SIM карта в устройството за достъп и да ползвам услугата? Не. Можете да ползвате услугата само с вече поставената в устройството SIM карта, която според условията за ползване не трябва да изваждате.

Откъде се въвежда PIN кода на SIM картата в устройството за достъп? За ваше улеснение PIN кодът на SIM картата с услугата не е активен. Можете да го активирате от менюто на апарата.

Как мога да активирам номерата Семейство и приятели? Номерата Семейство и приятели можете да активирате чрез обаждане на *88 или да посетите магазин на Мтел.

Обажданията към Центъра за обслужване на клиенти *88 се тарифират спрямо действащите цени на Мтел.