Новини

Медия център

обратно

Мтел ЕКО Грант 2012 помага на райони, пострадали от наводненията


От днес започва приемът на кандидатури за участие в грантовата програма на телекома, която тази година ще финансира екологични проекти

От 27 февруари 2012 година Мобилтел дава старт на четвъртото издание на своята грантова програма, която компанията провежда всяка година. Мтел Грант 2012 ще подкрепя екологични проекти, като акцент е поставен и върху възстановяването и опазването на биоразнообразието в пострадалите от наводненията през 2012 година райони.

Близо месец, до 23 март 2012 година, желаещите да се включат в Мтел EKO Грант, могат да изпращат своите кандидатури, които трябва да са насочени в две основни области.

Първата от тях обхваща проекти, свързани с опазването на  разнообразието на диви видове и културни породи животни и растения. Втората област цели да подкрепи екологични проекти, които ще помогнат за възстановяване на биологичното равновесие на районите, пострадали от наводненията през тази година.

През 2012 година Мтел ЕКО Грант ще финансира проекти на обща стойност 100 000 лева. За проектите в първата област максималният размер на подкрепата е 20 000 лева, а във втората – 40 000 лева. Минималната стойност за реализацията на всяка инициатива трябва да е 5000 лева. Предложените проекти следва да бъдат изпълнени от 27 април до края на годината.

В грантовата програма на Мтел могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, и читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ.

Традиционно Мтел Грант се осъществява с професионалното съдействие на фондация „Помощ за благотворителността в България”.

Грантовата програма е продължение на дългосрочната и устойчива социално-отговорна политика на Мтел, чийто фокус през 2010 и 2011 година бе образованието, грамотността и съхраняването на родния език.

* Документите за кандидатстване можете да изтеглите от http://www.mtel.bg/mtel-eko-grant-2012 или www.bcaf.bg

За връзка с "Корпоративни комуникации" - pr@a1.bg