На основание на Решение № 310 от 02.08.2018 г. на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), считано от 10.10.2018г. влизат в сила изменения на Общите условия за мобилни услуги на „А1 България“ ЕАД. Te целят прецизиране на текстовете към Раздел Xa „Роуминг услуги в рамките на ЕС/ЕИЗ и политика за справедливо ползване, съгласно изискванията на Регламента за изпълнение (ЕС) 2016/2286 (РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ)“. По този начин в изменените общи условия на „А1 България“ ЕАД ще бъде предоставена информацията по по-разбираем начин за всички крайни потребители.


Изменение на Общи условия за взаимоотношенията между "А1 България" EАД и абонатите