Презареждане на Прима

чрез Лесно презареждане

Помощ

С Лесно презареждане зареждаш закупения си ваучер директно през телефона си. Само набери от клавиатурата *100# код за презареждане на ваучера # и след това натисни бутона за набиране.

При успешно презареждане, получаваш следното съобщение: “Prezarejdane s XX,XX lv. Obshta suma YY,YY lv. Validnost do dd.MM.yyyy”. Ако презареждането не е изпълнено, получаваш информация за причината за неуспешното презареждане, която може да бъде: въведен по-дълъг/по-къс от допустимия код; невалиден ваучер; достигнат максимален брой грешни опити; въведен грешен код на ваучера.