Roaming Business pool
EU & Balkans

  • Комбинирани роуминг пулове за
    бизнес абонати за всички мрежи в ЕС, Исландия,
    Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Балкани
  • Минути, СМС и МВ-и за цялата компания