обратно

Инцидент мениджър в eкип "Управление на инциденти и технически услуги"


За да може нашите потребители да разчитат на сигурна мрежа, А1 винаги трябва да разполага с гъвкави решения на всеки очакван и неочакван проблем.

Какво търсим?

Човек, който иска да е причината за доверието в нашата добра и сигурна връзка. Някой, който решава проблеми с постоянство и концентрация, докато мрежата се случва пред очите му.

Виж повече за работата:

 • управляваш процеса по управление на инциденти;
 • извършваш класификация и приоритизация на инцидентите;
 • участваш активно при реализация на промени в бизнес процесите;
 • осъществяваш контрол на услугите, предоставени на вътрешни клиенти;
 • осигуряваш бързото възстановяване на услугите и ескалираш инциденти при необходимост;
 • извършваш проучвания относно удовлетвореността на вътрешните потребители;
 • правиш периодична ревизия на услугите, планираш нови или подобряваш съществуващите като правиш оценка на риска;
 • работиш на сменен режим 24х7.

Трябват ти:
 • минимум 3 години опит на позиция със сходни отговорности;
 • опит в процеса по управление на инциденти;
 • основни познания за мрежи и ИТ инфраструктура;
 • познания за приложения за наблюдение на услуги е предимство;
 • аналитично мислене и умения за решаване на проблеми;
 • добра компютърна грамотност – MS Office;
 • много добро ниво на владеене на английски език;
 • висше образование.

А ние предлагаме:
 • възможност да се присъединиш към една от най-бързо развиващите се индустрии и да работиш за лидера на пазара на телекомуникации;
 • работа в екип от високо мотивирани специалисти;
 • възможности за обучения съобразно личните и професионални нужди;
 • атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • възможности за допълнителни бонуси при отлично изпълнение на поставените цели.

Кандидатствай сега!

Ако имаш въпроси, свързани с обявата, моля свържи се с Юлиана Попова, yuliana.popova@a1.bg

Социалните придобивки за тази позиция сa:


Краен срок за кандидатстване: 03 Юли 2019
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.