Презареждане на Прима

през банкомат

Помощ

Плащания могат да се извършват както с национални дебитни карти Борика, така и с международни дебитни и кредитни карти, издадени от банка, включена в системата за разплащания на Борика.

Презареждане чрез национални дебитни карти Борика

За да презаредиш своята Прима, избери от меюто на банкомата:
Други услуги -> Плащане на сметки-> Мобилтел.

След това посочи желаната услуга – Презареждане на Mtel Прима.

Самото презареждане се извършва по следния ред:

  • Въвеждаш мобилния номер, който ще бъде презареден.
  • Избераш сума за презареждане.
  • Потвърждаваш плащането.

Презареждане чрез международни кредитни карти през банкомат (B-Pay)

Предимствата на услугата, в сравнение с предната схема на плащане е, че могат да се използват не само национални дебитни карти, но и международни дебитни и кредитни карти - VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Трябва да знаеш кода за B-Pay на търговеца, в полза на който желаеш да наредиш плащане.

Презареждането се извършва по следния ред:

  • От главното меню на банкомата последователно избери: Други услуги > B-Pay.
  • Извежда се екран, на който въвеждаш кода за B-Pay на търговеца. Кодът за презареждане на Прима е 24002.
  • На следващия екран се изисква въвеждане на допълнителна информация, с която търговецът идентифицира клиента в своята информационна система, например, абонатен номер, ЕГН, номер на договор, персонален код и т.н. При презареждане на Прима, в полето Персонален код, въведи своя номер. Пример: 08 XXXXXXXX.
  • След като въведеш изисканите данни, на екрана се извежда информация с името на търговеца, кратко описание на плащането, дължимата сума и наличността по сметка на клиента преди плащането.


На този екран се потвърждава и плащането, чрез въвеждане на PIN код на картата.
Банки, които работят с Борика виж тук!