Презареждане на Прима

с ePay Voice

Помощ

За да презаредиш своята Прима чрез ePay Voice, трябва да притежаваш дебитна карта, издадена от някоя от банките, работещи с ePay Voice и да извършиш първоначална регистрация по един от следните два начина:

Първоначална регистрация в банката:

Попълва се формуляр, в който се посочват данни за банковата ти карта, кои цифрови телефони ще използваш, за да проверяваш размера на дължимата сума и кои абонатни номера или телефони желаеш да плащаш. Банката генерира 8-цифрен код за достъп, който въвеждаш след като позвъниш на телефон 088 190006. Така активираш услугата и получаваш индивидуален 4-цифрен потребителски код, който служи както за повишаване на сигурността, така и за използване на един цифров телефон от няколко потребителя.

Първоначална регистрация на банкомат:

От главното меню на банкомата последователно избираш Други услуги> Плащане на сметки> ePayVoice > Регистрация. Потвърждаваш желанието си със своя PIN и на екрана на банкомата ще видиш 8-цифрения код за достъп, който се отпечатва и на бележката от банкомата. Следващата стъпка е да позвъниш на 088 190010 и да активираш услугата, като въведеш този код. Системата автоматично ще генерира 4-цифрен индивидуален потребителски код за твоя достъп до системата. Телефонът, от който се регистрираш, се фиксира към създадения код и в бъдеще плащания могат да се извършват само от този телефон с верния код.

Всички клиенти на предплатената програма и абонати на договор могат да зареждат Прима на телефон 088 190019.