Често задавани въпроси

1.1. Какво е А1 Потребителски кредит?

А1 Потребителски кредит се предлага от „А1 България“ ЕАД (А1 България), ЕИК 131468980, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул.“Кукуш“№1, като кредитен посредник на „Аксес Файнанс“ АД (Аксес Файнанс), ЕИК 207140327, със седалище в гр. София и адрес на управление: район „Триадица“, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, бл. 9, ет. 2, финансова институция, с предмет на дейност предоставяне на парични заеми със собствени средства, надлежно регистрирана в Регистъра на БНБ по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции под № BGR00465.

1.2. Какви са предимствата на А1 Потребителски кредит?

С А1 Потребителски кредит е удобно, бързо и дистанционно:

 • Кандидатстваш изцяло онлайн

 • БЕЗ ТАКСИ за кандидатстване

 • Получаваш бързо одобрение

 • Подписваш документите си дистанционно

 • Получаваш парите по посочена от теб банкова сметка или на каса на EasyPay

 • Всеки месец ще получаваш БЕЗПЛАТЕН SMS за предстоящата вноска

 • Имаш фиксирана лихва за целия период на договора в размер на 3.2% месечно

 • Прозрачни условия и фиксирани месечни вноски

 • 2.1. Къде и как мога да кандидатствам за А1 Потребителски кредит?

  Кандидатстваш за А1 Потребителски кредит изцяло онлайн

  Единственото, което трябва да направиш е да попълниш формата за онлайн кандидатстване.

  2.2. Каква е процедурата за кандидатстване за А1 Потребителски кредит?

  Кандидатстването за А1 Потребителски кредит е изцяло онлайн - само в няколко стъпки. Бързо, лесно и удобно. Всичко, което трябва да направиш е да попълниш формата за онлайн кандидатстване , да избереш сумата, която искаш да изтеглиш, срока, в който искаш да погасиш заема си, да попълниш необходимите данни и да изпратиш заявката си. Това е! Веднага след като разгледаме заявката ти, ще получиш отговор от нас .

  2.3. Какви са изискванията за кандидатстване за А1 Потребителски кредит ?

  За да кандидатстваш за А1 Потребителски кредит е необходимо:

 • Да имаш навършени 18 години;

 • Да си български гражданин;

 • Да имаш валиден документ за самоличност;

 • Да имаш лични доходи;

 • 2.4. Какви са необходимите документи за кандидатстване за А1 Потребителски кредит?

  Кандидатстването за А1 Потребителски кредит се извършва с валиден документ за самоличност. При желание сумата да бъде усвоена по банков път е необходимо да посочиш и валидна банкова сметка в лева на твое име, по която ще получиш сумата при одобрение.

  2.5. Как ще разбера дали съм одобрен за А1 Потребителски кредит?

  Одобрението и отпускането на паричен заем А1 Потребителски кредит се извършва след оценка на твоята кредитоспособност. Независимо от решението Кредиторът се задължава да те информира дали си одобрен или не с SMS.

  2.6. Как и кога мога да получа одобрената заемна сума по А1 Потребителски кредит?

  При одобрение за А1 Потребителски кредит , сумата ще бъде наредена след подписване на договора по предварително предоставената от теб банкова сметка или в брой на каса на EasyPay.

  2.7. Трябва ли да имам валидна банкова сметка, за да кандидатствам за А1 Потребителски кредит?

  Да, в процеса по кандидатстване за А1 Потребителски кредит е необходимо да представиш валидна банкова сметка в лева на твое име, по която да ти бъде преведена сумата при одобрение. Ако нямаш такава, можеш да получиш одобрената сума и на каса на EasyPay.

  2.8.Какви могат да са причините да получа отказ?

  Решението за отпускане на А1 Потребителски кредит се взeма след оценка на твоята кредитоспособност на база предоставената от теб информация (кредитна история, доход и други). Ще бъдат направени необходимите проверки в Централен кредитен регистър (ЦКР) към БНБ и в базата данни на НОИ. След извършване на всички справки и скоринг се преценява дали може да бъдеш одобрен за отпускане на заем или не.

  2.9. При отказ - мога ли да кандидатствам отново за А1 Потребителски кредит?

  Можеш да подадеш нова заявка през платформата А1 Потребителски кредит отново най-рано след 3 дни,като кредиторът ще ти изпрати информация кога е възможно да кандидатстваш отново.

  2.10. Имам лоша кредитна история, това проблем ли е?

  Не, това не е проблем. Можеш да кандидатстваш за А1 Потребителски кредит дори с лоша кредитна история.

  2.11. Мога ли да взема А1 Потребителски кредит , ако съм безработен?

  Да, за А1 Потребителски кредит можеш да кандидатстваш ако си безработен. Единственото условие е да имаш доходи, на които разчиташ, за да изплатиш кредита си.

  2.12. В каква валута се отпуска А1 Потребителски кредит?

  А1 Потребителски кредит се отпуска в български лева.

  2.13 Мога ли да кандидатствам за А1 Потребителски кредит , ако вече имам А1 Бърз кредит към Аксес Файнанс?

  В случай че вече си клиент на Аксес Файнанс АД по продукт А1 Бърз Кредит няма да имаш възможност да кандидатстваш за А1 Потребителски кредит докато договорът ти за кредит по продукт А1 Бърз Кредит не бъде изплатен.

  2.14 Мога ли да кандидатствам за А1 Потребителски кредит , ако вече имам А1 Кредитна карта към Аксес Файнанс?

  В случай че вече си клиент на Аксес Файнанс АД по продукт А1 Кредитна Карта може да кандидатстваш за А1 Потребителски кредит.

  3.1 Как мога да разбера какви са задълженията ми по А1 Потребителски кредит?

  Информация за размера на своите задължения може да получиш по всяко време като се свържеш с нас на телефон 0800 40 400 (без допълнително таксуване)

  Всеки месец ще получаваш SMS за предстоящата вноска до три дни преди датата й на падеж, на мобилния телефонен номер, който си посочил при кандидатстването си.

  3.2 Къде и как мога да платя задълженията си по А1 Потребителски кредит?

  Mожеш да платиш своите задължения по А1 Потребителски кредит :

 • във всяка каса на EasyPay

 • по банков път по посочената банкова сметка в твоя Договор за паричен заем А1 Потребителски кредит . Всички такси по извършени банкови преводи за погасяване на задълженията ти по твоя А1 Потребителски кредит са за твоя сметка и са спрямо актуалните тарифи на съответната банка. Плащането се счита за извършено на датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на кредитора.

 • 3.3 Каква е месечната вноска по А1 Потребителски кредит и как се определя?

  Месечната вноска зависи от размера на кредита и срока на неговото погасяване. Размерът на месечната вноска, както и датите за плащане на всяка от погасителните вноски са фиксирани и са изрично посочени в твоя Договор за паричен заем А1 Потребителски кредит и погасителния план към него.

  3.4 Кога е падежът на вноските ми по А1 Потребителски кредит?

  Определянето на датата на падеж зависи от датата на подписване на договора за А1 Потребителски кредит . В твоя Договор за паричен заем и Погасителния план към него ще видиш посочени всички дати, на които трябва да внесеш, съответната погасителна вноска.

  3.5 Какво ще се случи, ако не успявам да връщам кредита си навреме?

  В случай че изпитваш затруднения с връщането на заема или с плащането на някоя от месечните вноски по заема, не се колебай да се свържеш с нас, за да намерим най-доброто решение, съобразено с новите обстоятелства. При забава над 3 дни в заплащане на погасителна вноска дължиш разходи, съобразно Тарифата на Аксес Файнанс АД (Тарифата да е активен линк, който като се цъкне да се отваря тарифата с разходите на АФ). При неплащане на пълния размер на месечна погасителна вноска в рамките на два последователни месеца, кредиторът има право да обяви цялото задължение за предсрочно изискуемо, като от този момент ще започне начисляване и на законна лихва за забава.

  4.1 Как подписвам договора за А1 Потребителски кредит?

  Подписването на договора за А1 Потребителски кредит е изцяло онлайн. Без да се налага да чакаш на опашки в офиси и без излишни такси. При одобрение за А1 Потребителски кредит ще получиш твоя Договор за паричен заем А1 Потребителски кредит на посочения от теб при кандидатстване имейл, за да се запознаеш подробно с всички параметри и условия по него. На посочения при процеса на кандидатстване телефонен номер и/или електронна поща (e-mail) ще получиш код, с който ще можеш да разпишеш своя Договор за паричен заем А1 Потребителски кредит . По смисъла на Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги полученият код има силата на обикновен електронен подпис.

  5.1 Каква е лихвата по А1 Потребителски кредит?

  Лихвата по А1 Потребителски кредит е фиксирана за целия период на договора и е в размер на 3,2% месечно върху отпуснатата сума.

  Пример:

  При кредит за 500 лв. със срок на погасяване от 12 м., месечната погасителна вноска ще бъде в размер на 50,83 лева всяка. Общата дължима сума за връщане ще бъде в размер на 609,96 лева. В примера годишният процент на разходите е 46.69%, а фиксираният годишен лихвен процент по кредита е в размер на 38,40%.

  5.2 Какво е годишен процент на разходите?

  Годишният процент на разходите (ГПР) по кредита изразява общите разходи по кредита , настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисионни), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.

  При изчислениe на ГПР се взимат предвид следните допускания:

  Договорът ще е валиден за посочения в него срок.

  Всяка от страните ще изпълнява точно и в срок задълженията си, съответно няма да бъдат начислени разходи за събиране и лихви за забава.

  5.3 Какво представлява Законната лихва и кога се начислява такава по А1 Потребителски кредит ?

  Мораторна лихва е обезщетение за забавено плащане на задължението, което е в размер на законната лихва върху главницата, която дължиш от момента на забавата на плащането ти до окончателното изплащане на задължението. Законната лихва за забава е в размер 0.027% и започва да се начислява след допусната забава в плащането на коя да е погасителна вноска, съобразно Погасителния план към Договора. При заплащане на пълния размер на забавената погасителна вноска, законната лихва за забава спира да се начислява.

  5.4 Какво е разход за събиране?

  Разходите за събиране на вземането се изразяват в изпращането на напомнящи писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори и посещения на адреса. При забава в плащането на вноска с повече от 3 дни, на 4-тия ден забава се начислява разход в размер на 15лв. Общият размер на начислените разходи за целия срок на Договора за паричен заем не може да надвишава сумата от 30 лева.

  5.5 Какво означава предсрочна изискуемост?

  Обявяване на предсрочна изискуемост означава, че цялото ти парично задължение, заедно с начислената и незаплатена договорна лихва, законна лихва за забава и/или разходи за събиране, съгласно Тарифата на кредитора Аксес Файнанс (Тарифата да е активен линк и да се отваря при цъкането му), в случай че такива са начислени, става изискуемо веднага и в пълен размер.

  Предсрочна изискуемост може да бъде обявена:

  В случай че изпаднеш в забава за плащане, на което и да е парично задължение по Договора ти за паричен заем А1 Потребителски кредит с повече от 10 (десет) дни или не си заплатил пълния размер на месечна погасителна вноска в рамките на два последователни месеца

  В случай че не окажеш съдействие в 5-дневен срок от поискване и не предоставиш информация и/или документи и доказателства, изискани от съответния кредитор във връзка с изпълнението на нормативно определените му задължения по ЗМИП, ППЗМИП и Вътрешните правила против изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

  7.1. Защитени ли са моите лични данни?

  Сигурността на твоите лични данни е от първостепенно значение за нас. По всяко време можеш да се информираш за основанието и целите, за които се събират определените данни, както и в какви срокове и с какви средства се обработват твоите лични данни и как можеш да реализираш правата си в Политиката за защита на лични данни на Аксес Файнанс (това да е активен линк и да се отваря Политиката), както и чрез изпращане на искане за предоставяне на информацията на имейл адрес: dpo@a1credit.bg Предоставените от теб лични данни се обработват, съгласно приложимите разпоредби за защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни, включително, съгласно Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 2016/ 679 ("GDPR") и Закона за защита на личните данни.

  7.2 Мога ли да погася своя А1 Потребителски кредит предсрочно?

  Да, можеш да погасиш изцяло или частично своя А1 Потребителски кредит без да дължиш неустойки, такси или комисионни.

  При предсрочно погасяване на кредита имаш право на намаляване на разходите по кредита, отнасящи се до лихвите и разходите за оставащата част от срока на договора. При предсрочно погасяване дължиш пълната сума, отпусната по кредита, включително начислената до момента на предсрочно погасяване договорна лихва, законна лихва за забава и/ или разходи за събиране на вземането. За повече информация, може да се свържеш с нас на 0800 40 400 (без допълнително таксуване) или да ни пишеш на:

  help@a1credit.bg или до адрес: гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ №1, бл.9, ет.2., като изпратиш в свободен текст уведомление за предсрочно погасяване.

  7.3 Мога ли да се откажа от А1 Потребителски кредит - по време на кандидатстването или след като съм подписал договор?

  Можеш да се откажеш от А1 Потребителски кредит по време на кандидатстването, в случай че условията не те удовлетворяват или пък си се отказал да подпишеш Договора за паричен заем.

  В случай, че си сключил Договор за паричен заем и желаеш да се откажеш, можеш да направиш това в предвидения в закона 14-дневен срок от датата на подписване на Договора за паричен заем. За целта трябва да изпратиш уведомление за отказ на адрес: гр. София, ул. Балша № 1, ет. 2. или на: help@a1credit.bg

  В случай, че упражниш правото си на отказ от сключения договор за паричен заем, следва да върнеш усвоената главница по кредита, както и начислената лихва за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението.

  В случай, че упражниш правото си на отказ от сключения договор за паричен заем, следва да върнеш усвоената главница по кредита, както и начислената лихва за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението.

  7.4 Към кого и как мога да се обърна в случай на неясноти или спорове?

  При каквито и да било неясноти или спорове, свързани с договора и обслужването на месечните ти вноски по А1 Потребителски кредит , можеш да потърсиш съдействие от екипа ни на безплатен телефон 0800 40 400 или ни пиши на: help@a1credit.bg

  В случай на възникнали неясноти и спорове, имаш право да се обърнеш за съдействие и към Комисия за защита на потребителите като контролен орган по спазване на Закона за потребителския кредит, на адрес гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5. Имаш право да сезираш помирителните комисии, създадени по реда на глава девета, раздел III от Закона за защита на потребителите, когато считаш, че са нарушени твои права и законни интереси. Можеш да подадеш жалба и на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове.

  7.5 На какъв език е комуникацията?

  Договорът за паричен заем А1 Потребителски кредит се сключва на български език и комуникацията по време действие на договора също е на български език.

  7.6 Как мога да получа удостоверение, че към изплатил своя А1 Потребителски кредит?

  Може да бъде издадено Удостоверение за липса на задължения като изпратиш искане на e-mail help@a1credit.bg или на тел. 0800 40 400. Дължимата такса от 10.00 лв. следва да бъде заплатена по банков път, по следната банкова сметка, IBAN: BG82 BPBI 7940 1077 1644 05, BIC: BPBIBGSF. Ще можеш да получиш своето удостоверение срещу представяне на платежно нареждане/квитанция за платена такса по избрания от теб начин:

 • Онлайн - на посочения от теб имейл адрес;

 • По куриер /за собствена сметка/ - на удобен за теб адрес.

 • 8.1 Изисква ли се обезпечение?

  По продукт А1 Потребителски кредит не се изисква предоставяне на обезпечение.

  С оглед резултатите от извършената оценка на кредитоспособност на потребителя може да му бъде предложен продукт, изискващ предоставяне на обезпечение, което може да доведе до увеличение на разходите за потребителя и за което той ще бъде уведомен своевременно