Лидерски екип

За компанията

 • Александър Димитров

  Председател на Управителния съвет
  и главен изпълнителен директор

  виж повече
 • Младен Маркоски

  Член на Управителния съвет
  и главен директор „Финанси“

  виж повече
 • Симеон Донев

  Член на Управителния съвет
  и старши директор „Маркетинг“

  виж повече
 • Елица Шопова

  Старши директор „Клиентски опит и удовлетвореност“

  виж повече
 • Иван Иванов

  Старши директор „Корпоративни продажби“

  виж повече
 • Николай Иванов

  Старши директор „Продажби на частни клиенти“

  виж повече
 • Тодор Ташев

  Старши директор „Мрежа и услуги“

  виж повече
 • Борислав Симеонов

  Старши директор „Информационни технологии и услуги“

  виж повече
 • Миглена Узунова-Цекова

  Старши директор „Човешки ресурси“

  виж повече
 • Христина Бурдашева

  Старши директор „Правна и регулаторна политика“

  виж повече