А1 Застраховка
"Пътуване в чужбина"
с покритие за COVID-19

Сключи застрахователен договор в А1 магазин без да е необходимо да фиксираш дати за твоите пътувания

Осигури защита при всяко пътуване в чужбина с една застрахователна полица

Плащаш само за броя дни престой в чужбина

Автоматично активиране след напускане на територията на България и възможност да деактивираш покритие с SMS

Цена от 2,99 лв на ден


Какво представлява А1 Застраховка „Пътуване в чужбина“?

Застрахователен продукт, който се предлага с Индивидуален и Семеен план и включва медицинска застраховка при пътувания в чужбина, включително покриване на разходи за медицинско лечение в резултат на възникнало заболяване от COVID-19 по време на престой в чужбина, както и спасителни и транспортни разходи на застрахованото лице. Застраховката покрива и лична гражданска отговорност, застраховка за багаж, загуба на документи за самоличност и осигурява 24-часово съдействие с Денонощна служба за асистанс. Покритието се активира при излизане на застрахованото лице в чужда държава от обхвата на застраховката и регистриране на посочения мобилен номер в роуминг. Деактивира се след завръщането на съответния застрахован в България и регистриране на мобилния номер в националната мрежа. Застрахователна премия се дължи само за дните в рамките на максималния период на застрахователно покритие, през които застрахованият е бил в роуминг, и се заплаща с фактурата, издадена от А1 за определения в застрахователния договор мобилен номер.Къде се прилага застраховката?

Застраховката е предназначена за ползване в чужбина като покрива всички неотложни медицински разходи, в случай на злополука или внезапно заболяване, включително и в резултат на заболяване от COVID-19. Единственото условие при възникнал инцидент, изискващ медицинска помощ, е той да се е случил задължително извън територията на България, в страни и за случаи, които са включени в обхвата на застраховката. Покритието се прилага за пътувания в целия свят с изключение на Канада, държави и територии от Карибския регион, САЩ и в държави, за които Министерство на външните работи (МВнР) е публикувало предупреждение за преустановяване на пътуванията (V степен).Какви са ползите от тази застраховка?

Осигурява защита за теб и твоето семейство при всяко пътуване извън територията на България като:

 • спестява средства в случай на злополука или непредвиден инцидент;
 • изплаща обезщетение;
 • осигурява съдействие чрез Денонощна служба за асистанс;
 • гарантира сигурност, спестява грижи и ненужно напрежение по време на вашето пътуване в чужбина.За кого е предназначена?

Според вашите нужди застрахователната полица може да бъде сключена на индивидуален или семеен план. При избор на семеен план могат да бъдат включени Главен застрахован (ползвател на А1 мобилен номер) и Допълнителни застраховани лица – още един възрастен, който също както и Главният застрахован не трябва да е навършил 70 годишна възраст, и до 3 деца, ненавършили 18 годишна възраст. Задължително е Допълнителните застраховани лица от обхвата на семейния план да пътуват заедно с Главния застрахован, за да ползват покритие по застраховката.

Застрахователни покрития с рискове и суми

Застрахователно покритиеИндивидуален планСемеен план
1. Медицински услуги с покритие за COVID-19 в чужбина, включително спасителни и транспортни разходи 200 000 лв
1.1 Репатриране, разходи за стационарно и амбулаторно лечение
1.2 Разходи за търсене и спасяване в море и планини 10 000 лв
1.3 Транспорт на придружаващо лице
1.4 Настаняване на придружаващо лице 300 лв./Нощ (макс. 10 дни)
2. Лична отговорност при пътуване 150 000 лв
2.1 Телесна повреда
2.2 Имуществени щети
3. Злополука в чужбина 20 000 лв
3.1 Смърт вследствие на злополука 10 000 лв
3.2 Трайно увреждане 20 000 лв
4.Кражба, повреда или унищожаване на багаж 1 000 лв 2 000 лв
4.1 Лимит за единичен предмет/чифт или набор от предмети 500 лв 500 лв
4.2 Замяна на документ за самоличност 100 лв 200 лв
5.Денонощната служба за асистанс (24/7) Включено
Застрахователна премия на ден
2.99 лв
8.99 лв
*Цените включват 2% данък върху застрахователните премииКак работи?


 • Регистрация


  Подписваш договор за Застраховка „Пътуване в чужбина“ в магазин на А1.


 • Активиране


  Застрахователното покритие се активира автоматично:
  - след напускане на територията на България;
  - регистриране на мобилния номер в чуждестранна електронна съобщителна мрежа („в роуминг“);
  - и получаване на уведомителен SMS на мобилния номер на застрахованото лице с потвърждение за активирано покритие по застраховката.


 • Деактивиране


  - Автоматично прекратяване на покритието при завръщане в България и регистриране в мрежата на А1;
  - Прекратяване на покритието, докато сте в чужбина с отговор „СТОП“ на получения SMS за активирано покритие по текущо пътуване в рамките на 5 (пет) часа.


 • Плащане на застрахователна премия


  Застрахователна премия се начислява за всеки ден на престой в чужбина и се включва в месечната фактура, издавана от А1 по Договор за мобилни услуги.


Контакти

 • E-mail:

  moyat_travel@lamie-direct.com

 • Телефон за връзка:

  Център за обслужване на клиенти по ЗПЧ:
  080088100 (за обаждания от България)
  +35924007467 (за обаждания от чужбина) 

  За обаждане от България е безплатно за абонати на А1, при обаждания от чужбина се начисляват съответните разходи за роуминг при повикване до България, съгласно използвания тарифен план.

Често задавани въпроси