Prepaid_header

Оферти при

презареждане


Оферта HIT

До 1 000 национални минути и до 30 000 MB при всяко презареждане!

Специални условия при презареждане, които дава оферта HIT:


Активиране за оферта HIT


Условия на оферта HIT

Презаредена сума

 Бонуси при всяко презареждане 

 Такса за ползване на

Бонуси при всяко презареждане 

 Период на валиднист на

бонусите при презареждане 

 от 10,00 лв. до 14,99 лв.  

400 национални минути
15 000 MB

10,00 лв.

25 дни

15,00 лв. или повече

5G
1000 национални минути
30 000 MB

При зареждане с поне 10 лв. могат да се ползват посочените национални минути и МВ.

Промоционалните условия при презареждане с оферта HIT са валидни до 31.08.2024г.

Настоящи и нови клиенти на А1 предплатена услуга могат да се възползват от предложението като изпратят безплатен SMS с текст HIT на номер 789.

Оферта HIT е валидна до 31.12.2024г.

Минутите и МВ влизат в сила до 2 часа от презареждането на картата (след получаването на потвърдителен SMS ) и са валидни 25 дни от датата на презареждане.

Националните минути не включват изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към номера 131, 123 и други номера от типа “звезда”, Musicall, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

Клиентите, абонирали се успешно за оферта HIT, ще получават бонус минути и МВ от първото презареждане след датата на абониране.

Оферта HIT е валидна при всяко презареждане на картата, докато има действащ абонамент за тази оферта и/или докато изтече периода на валидност на Оферта А1 и докато клиентът е на тарифен план Универсален плюс.

Клиентите, които вече имат абонамент за оферта HIT могат да се откажат от него, като изпратят безплатен SMS с текст Stop HIT на номер 789.

От първото презареждане след датата на отказ от оферта HIT, клиентите ще спрат да заплащат такса и да получават национални минути и МВ от оферта HIT.

Когато клиентите пожелаят, могат отново да се абонират за оферта А1, като в посочения по-горе период на валидност на оферта HIT, изпратят безплатен SMS с текст HIT на номер 789.

В случай че, клиент на тарифен план Универсален Плюс с абонамент за оферта HIT премине към тарифен план Free, Стандарт или Парти, наличните минути и МВ от оферта HIT, се губят окончателно и абонаментът за оферта HIT се прекратява.

В случай че клиент на тарифен план Free, Парти или Стандарт изпрати SMS за абониране за оферта HIT, то с успешния абонамент за офертата, клиентът преминава автоматично на тарифен план Универсален плюс.

Когато клиент с активна оферта HIT, изпрати SMS за активиране на оферта A1 или Р1, то с активирането на оферта А1 или P1 , оферта HIT се деактивира автоматично, както и обратното. В случай че, в картата са налице бонуси (например минути към мобилни А1 номера, получени от оферта Р1) и едновременно с това има активиран Допълнителен пакет (с минути към А1 мобилни номера), първо се изразходват бонусите (бонус минутите от оферта Р1) и след това се изразходва от включеното потребление (минути) в Допълнителния пакет. Ако клиент има в картата си налични едновременно минути към различни дестинации, приоритетът на изчерпавне по дестинации е следният - първо се изразходват минутите към VIP номер, след тях минутите към Семейство и приятели, след тях минутите към А1, след тях минутите към национални мрежи.

Всички цени са с ДДС.

Оферта А1 с национални минути и MB

До 400 национални минути и до 30 000 МВ при всяко презареждане!

Специални условия при презареждане, които дава оферта А1:


Активиране за оферта  A1


Условия на оферта А1

Презаредена сума

 Бонуси при всяко презареждане 

 Такса за ползване на

Бонуси при всяко презареждане 

 Период на валидност на

бонусите при презареждане 

до 9,00 лв.*

150 национални минути

 3 000 MB

8,00 лв.

20 дни

от 10,00 лв. идо 14,99 лв.**

400 национални минути

15 000 МВ

15, 00 лв. или повече**

5G

400 национални минути

30 000 MB

*При зареждане с поне 9 лв. могат да се ползват посочените национални минути и МВ. Възможност за зареждане с хартиени ваучери на стойност 7 лв. и 8 лв. до изчерпване на количеството в търговската мрежа.

**Промоционалните условия при презареждане с оферта А1 са валидни до 31.08.2024г.


Настоящи и нови клиенти на А1 предплатена услуга могат да се възползват от предложението като изпратят безплатен SMS с текст A1 на номер 789.

Оферта A1 е валидна до 31.12.2024г.

Минутите и МВ влизат в сила до 2 часа от презареждането на картата (след получаването на потвърдителен SMS ) и са валидни 20 дни от датата на презареждане.

Националните минути не включват изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към номера 131, 123 и други номера от типа “звезда”, Musicall, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

Клиентите, абонирали се успешно за оферта A1, ще получават бонус минути и МВ от първото презареждане след датата на абониране.

Оферта A1 е валидна при всяко презареждане на картата, докато има действащ абонамент за тази оферта и/или докато изтече периода на валидност на Оферта А1 и докато клиентът е на тарифен план Универсален плюс.

Клиентите, които вече имат абонамент за оферта A1 могат да се откажат от него, като изпратят безплатен SMS с текст Stop а1 на номер 789.

От първото презареждане след датата на отказ от оферта A1, клиентите ще спрат да заплащат такса и да получават национални минути и МВ.

От първото презареждане след датата на отказ от оферта А1, клиентите ще спрат да заплащат такса и да получават национални минути и МВ.

Когато клиентите пожелаят, могат отново да се абонират за оферта А1, като в посочения по-горе период на валидност на оферта А1, изпратят безплатен SMS с текст A1 на номер 789.

В случай че, клиент на тарифен план Универсален Плюс с абонамент за оферта A1 премине към тарифен план Free, Стандарт или Парти, наличните минути и МВ от оферта A1, се губят окончателно и абонаментът за оферта A1 се прекратява.

В случай че клиент на тарифен план Free, Парти или Стандарт изпрати SMS за абониране за оферта A1, то с успешния абонамент за офертата, клиентът преминава автоматично на тарифен план Универсален плюс.

Когато клиент с активна оферта A1, изпрати SMS за активиране на оферта A1 или Р1, то с активирането на оферта А1 или P1 , оферта A1 се деактивира автоматично, както и обратното. В случай че, в картата са налице бонуси (например минути към мобилни А1 номера, получени от оферта Р1) и едновременно с това има активиран Допълнителен пакет (с минути към А1 мобилни номера), първо се изразходват бонусите (бонус минутите от оферта Р1) и след това се изразходва от включеното потребление (минути) в Допълнителния пакет. Ако клиент има в картата си налични едновременно минути към различни дестинации, приоритетът на изчерпавне по дестинации е следният - първо се изразходват минутите към VIP номер, след тях минутите към Семейство и приятели, след тях минутите към А1, след тях минутите към национални мрежи.

Всички цени са с ДДС.

Оферта P1 с A1 минути и MB

До 500 минути към мобилната мрежа на P1 и до 2000 МВ при всяко презареждане!

Специални условия при презареждане, които дава оферта Р1:


Активиране за оферта  P1


Условия на оферта P1

Презаредена сума

 Бонуси при всяко презареждане 

 Такса за ползване

на Бонуси при всяко презареждане 

 Период на валидност

на бонусите при презареждане 

до 9,00 лв.

300 минутикъм А1

 600 MB

6,00 лв.

30 дни

10,00 лв. или повече

500 минутикъм А1

 2 000 MB

*При зареждане с поне 9 лв. могат да се ползват посочените национални минути и МВ. Възможност за зареждане с хартиени ваучери на стойност 7 лв. и 8 лв. до изчерпване на количеството в търговската мрежа.

Всички клиенти на тарифен план Универсален Плюс, могат да се абонират за оферта Р1 като изпратят безплатен SMS с текст Р1 на номер 789.

Оферта Р1 е валидна до 31.12.2024г.

Минутите са към всички мобилни номера от мрежата на А1 България.

Минутите и МВ влизат в сила до 2 часа от презареждането на картата (след получаването на потвърдителен SMS ) и са валидни 30 дни от датата на презареждане.

Минутите към номера от мобилната мрежа на А1 България не включват изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към номера 131, 123 и други номера от типа “звезда”, Musicall, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

Клиентите, абонирали се успешно за оферта Р1, ще започнат да получават минути към мобилната мрежа на А1 България и МВ от първото презареждане след датата на абониране.

Оферта Р1 е валидна при всяко презареждане на картата, докато има действащ абонамент за тази оферта и/или докато изтече периода на валидност на Оферта Р1 и докато клиента е на тарифен план Универсален плюс.

Клиентите, които вече имат абонамент за оферта Р1 могат да се откажат от него като изпратят безплатен SMS с текст Stop р1 на номер 789.

От първото презареждане след датата на отказ от оферта Р1, клиентите ще спрат да заплащат такса и да получават минути към мобилната мрежа на A1 и МВ.

Когато клиентите на тарифен план Универсален Плюс пожелаят, могат отново да се абонират за оферта Р1, като в посочения по-горе период на валидност на оферта Р1 изпратят безплатен SMS с текст Р1 на номер 789.

В случай че, клиент на тарифен план Универсален Плюс с абонамент за оферта Р1 премине към тарифен план Free, Стандарт или Парти, наличните минути към А1 и МВ от оферта Р1, се губят окончателно и абонамента за оферта Р1 се прекратява. След преминаване обратно към тарифен план Универсален Плюс, ако клиента пожелае, може да се абонира за оферта Р1 чрез изпращане на безплатен SMS с текст Р1 на номер 789.

При наличие на минути към мобилната мрежа на А1 от абонамент за оферта Р1 и минути към мобилната мрежа на А1 от Допълнителен пакет, първо се черпят минутите от абонамента за оферта Р1.

Когато клиент с активна оферта Р1, изпрати SMS за активиране на оферта A1, то с активирането на оферта A1, оферта Р1 се деактивира автоматично и обратното.

Всички цени са с ДДС.

Оферта с минути към 0700 за ТП Стандарт

Специални условия при презареждане за ТП Стандарт:


           Презаредена сума          


           Минути към номера от обхват 0700            

          Период на валидност на минутите към обхват 0700       


* до 9 лв.


30 минути

30 дни

*При зареждане с поне 9 лв. могат да се ползват посочените национални минути и МВ. Възможност за зареждане с хартиени ваучери на стойност 7 лв. и 8 лв. до изчерпване на количеството в търговската мрежа.

Оферта с минути към 0700 за ТП Стандарт е валидна до 31.12.2024г.

Минутите са към номера от диапазон 0700

Минутите влизат в сила до 2 часа от презареждането на картата (след получаването на потвърдителен SMS) и са валидни 30 дни от датата на презареждане.

Всички цени са с ДДС.

Презареждане на предплатени пакети за мобилен интернет

При всяко презареждане на твоята предплатена карта за мобилен интернет, в зависимост от заредената сума, картата получава МВ за ползване в мрежата на А1 България:


Заредена сума 


 Включен трафик в МВ след всяко презареждане  

Такса за ползване на Бонуси при всяко презареждане

Валидност на МВ

* до 9 лв.

2000 MB

6.00 лв.

30 дни


10 - 29 лв.


5000 MB

10.00 лв.

30 дни


30  лв. или повече 


20 000 МВ

30.00 лв.

30 дни

*При зареждане с поне 9 лв. Възможност за зареждане с хартиени ваучери на стойност 7 лв. и 8 лв. до изчерпване на количеството в търговската мрежа.

За ползването на МВ, от наличната сума в картата, се приспада автоматично такса при всяко презареждане.

МВ влизат в сила до 2 часа от презареждането на картата (след получаването на потвърдителен SMS) и са валидни 30 дни от датата на презареждане.

МВ от всяко презареждане се натрупват, в случай че в момента на презареждането в картата има налични МВ от предходно презареждане. С всяко ново презареждане валидността на МВ се удължава с нови 30 дни.

Включеният трафик е за ползване в мрежата на А1 България.

Всички цени са в лева, включват ДДС и са валидни само за мрежата на А1 България.

Картата не може да се ползва в роуминг.

Не се поддържа услугата изпращане на SMS.

Цена на MB над предплатения трафик – 1.54 лв.

Начин на таксуване – на 20 KB. 1 МВ (Megabyte) се равнява на 1024 KB (Kilobytes).

За проверка за наличните в картата МВ, влез в A1 меню на *123# или се регистрирай на www.a1.bg

Help_portal_Prepaid