Indexation 2024 - A1A1 ще промени своите договорни условия в полза на потребителите след индексацията тази година


 • От 1 март 2024 г. компанията ще индексира месечните такси със средногодишния Индекс на потребителските цени на НСИ в размер на 9,5%.
 • От същата дата до края на годината частните клиенти и бизнес клиентите, които не се обслужват от акаунт мениджър, ще ползват специални бонуси спрямо услугите си: неограничени минути и мегабайти, интернет на максимална скорост до 300 Mbps, до 200+ ТВ канала и отстъпки за устройства. Информация за кампанията тук.
 • Компанията ще въведе реципрочност в договорите за частни клиенти, която ще даде възможност за намаляване на месечните такси при официална дефлация.
 • Потребителите ще могат да се откажат от своя договор без неустойки при индексация от 2025 г. нататък.


Поради високата инфлация през 2023 г. и непрекъснато увеличаващите се разходи за телекомуникационна инфраструктура и ТВ съдържание от 1 март А1 ще индексира месечните такси със средногодишния Индекс на потребителските цени на НСИ, който възлиза на 9,5%. Компанията ще предостави редица бонуси на частните си клиенти и бизнес клиентите, които не се обслужват от акаунт мениджър, и ще направи промени в своите договори в отговор на обществената дискусия за повече баланс и реципрочност за потребителите.

 

Нашият подход към хората в уязвима ситуация


Индексацията няма да засегне всички частни клиенти на оператора. Цените на плановете за хора в неравностойно положение няма да бъдат променяни и тази година. Същото важи и за потребителите на предплатени мобилни услуги.


Нашата подкрепа за потребителите


Разбираме, че Вие и Вашето домакинство разчитате на нас за първокласни и качествени услуги. Независимо дали е чрез мобилна или фиксирана услуга, е по-важно от всякога всички хора, места и обекти да са свързани. Затова А1 ще предложи редица бонуси на своите абонати според услугите, които ползват. Те ще могат да се заявят в периода 1-31 март и ще бъдат валидни до края на 2024 г. Всички частни и бизнес клиенти, които не се обслужват от акаунт мениджър, ползващи A1 мобилна услуга, домашен интернет или телевизия, могат да изберат и заявят бонус за всяка услуга от Моят А1:


 • Неограничени национални минути
 • Неограничен мобилен интернет на максимална скорост
 • До 200+ ТВ канала
 • Максимална скорост до 300 Mbps за домашен интернет, спрямо възможностите на използваната технология.
 • Ваучер на стойност 50 лева за закупуване на ново устройство в брой.
Информация за кампанията тук.


Нашият ангажимент


В допълнение ще предприемем промени в договорите за частни клиенти в отговор на обществената дискусия за балансиран и клиентски-ориентиран подход. Промените включват:


 • Отказ от договор без неустойки при бъдещи индексации на месечните такси.
 • Въвеждане на реципрочност, която ще даде възможност за намаляване на месечните такси при официална дефлация от над       -2%.
 • Поставяне на праг за индексация на месечните такси от минимум 2% средногодишен Индекс на потребителските цени.


Защо се налага да индексираме цените?


Индексацията на цените ни дава възможност да продължим да инвестираме, за да Ви предоставим по-добро, по-надеждно изживяване и най-добрата стойност за Вашите пари. Също така е важно, тъй като нашите собствени разходи продължават да се увеличават, така че промяната на цените означава, че можем да продължим да поддържаме най-добрите мрежи и да предоставяме обслужване на клиенти по повече начини от всякога.

 

През изминалата година инфлацията в страната продължи да бъде с високи нива. Разходите на компанията също се увеличиха, а трафикът в мрежите ѝ нараства значително и трябва да инвестира непрекъснато в подобряване и разширяване на инфраструктурата. Само за последната година трафикът през мобилната мрежа се е увеличил с почти 70%, а А1 е инвестирала над 200 млн. лева, за да посрещне растящите нужди на потребителите. За сравнение през 2023 г. инвестициите в мобилната мрежа са над 46% повече спрямо тези през 2022 г. В момента 4G покрива над 99% от населението, а 5G ULTRA мрежата на оператора е достъпна за над 82,6% от населението.

 

Компанията инвестира сериозно и в честоти, чрез които предлага мобилни услуги. Само спектърът 700/800 MHz, който придоби през миналата година, изисква първоначални такси от 43,2 млн. лева. Инвестициите във фиксираната мрежа са нараснали с 13% през 2023 г. спрямо 2022 г. Разходите за телевизионно съдържание също се увеличават, като за 2023 и 2024 г. те ще са в размер на почти 185 млн. лева, което е увеличение от над 20% спрямо предните две години (2021-2022 г.).

 

На този фон разходите за мобилни и фиксирани гласови услуги, достъп до интернет и телевизия в България съставляват под 4% от разходите на домакинствата. За сравнение разходите за хранителни продукти и безалкохолни напитки, които са се увеличили значително (13,7%) през миналата година, съставляват над 31% от разхода на домакинствата. Разходите за здравеопазване са се увеличили с 11,6%, за лекарствени продукти с 14,4%, за развлечения и култура с 12,4%, за водоснабдяване с 18,7%, за топлоенергия с 19,7%.


Как ще се променят месечните такси?


Частните и бизнес клиенти, ползващи мобилни и/или фиксирани услуги, включително бизнес ICT услуги, ще бъдат индексирани със средногодишния Индекс на потребителските цени за 2023 г. – 9,5%. Примери за промяната на таксите след индексация:

Текуща месечна абонаментна такса

Очакван размер на индексирането със

средногодишен ИПЦ от 9,5% за 2023

10 лева

0,95 лева

20 лева

1,90 лева

30 лева

2,85 лева

40 лева

3,80 лева

Често задавани въпроси

 

Какво налага индексацията на месечните абонаментни такси?

През изминалата година инфлацията в страната продължи да бъде на високи нива. Средногодишният индекс на потребителските цени за 2023 година възлиза на 9,5% според публикуваните данни от Националния статистически институт (НСИ). Същевременно нашите разходи също се увеличиха значително, което налага да извършим индексация на месечните абонаментни такси. Това е стандартна практика в ЕС, която е предвидена и в нашите договори и съответно приложимите към тях Общи условия.

Какво е средногодишен индекс на потребителските цени?

Това е официален измерител на инфлацията в България. Той измерва общото относително изменение на цените на стоките и услугите, които се използват от българските домакинства за лично потребление в рамките на една календарна година. Повече информация за него и неговото изменение можете да намерите на сайта на НСИ тук.

Кои клиенти ще бъдат засегнати от индексацията?

Частни и бизнес клиенти, ползващи мобилни и/или фиксирани услуги, включително бизнес ICT услуги. От индексацията ще бъдат засегнати всички договори и анекси, сключени през 2023 година или по-рано. Договорите, сключени през 2024 г. не подлежат на индексация, с изключение на подписаните анекси през 2024 г. за удължаване само срока на ползване, без да се променят останалите условия.


Кога ще бъде направена индексацията и кога ще се променят цените?

Промяната започва с фактурите, издадени след 1 март 2024 година със средногодишния Индекс на потребителските цени, който се изготвя от НСИ.

С колко ще се променят месечните абонаментни такси?

А1 ще приложи средногодишния Индекс на потребителските цени за 2023 г. на НСИ, който е в размер на 9,5%.

Кои клиенти ще бъдат изключени от индексацията?

Няма да бъдат индексирани частни клиенти на социални планове и потребители на предплатени услуги. Също така от индексация са изключени месечните такси за тарифни планове с търговска марка bob, както и таксите за допълнителни ТВ приемници.

Само месечната такса ли ще бъде индексирана или и таксите за допълнителни пакети?

Допълнителните ТВ пакети, като НВО, MAX Sport, Diema Xtra и допълни приемници за фиксирани услуги, както и еднократните пакети за мобилни услуги не подлежат на индексация. На индексация не подлежат и услуги на трети страни.

Ползвам пакет интернет и ТВ. Как ще ми приложите индексацията?

В случай че се ползва пакетна услуга или с други думи няколко услуги на обща месечна такса, то ще се индексира общата месечна такса на пакета.

Имам закупено от Вас устройство на изплащане или на лизинг. Вноската подлежи ли на индексация?

Не, вноските на изплащане, както и лизинговите вноски не подлежат на индексация.

Ползвам допълнителен пакет за минути, МВ и SMS-и. Те ще бъдат ли индексирани?

На индексация подлежат всички срочни и безсрочни месечни пакети за мобилни услуги. Няма да се индексират еднократните пакети. Ако имате основна услуга с допълнителни месечни пакети, всеки от тях ще бъде индексиран със средногодишния Индекс на потребителските цени за 2023 г. 

Ще мога ли да прекратя предсрочно своя договор заради индексацията на месечните такси?

Към момента клаузата за индексация на месечните сметки е част от договорите и съответно приложимите към тях Общи условия на всички клиенти. Индексирането на таксите не представлява едностранна промяна на договорните отношения, поради което и абонатите няма да могат да прекратят предсрочно договорите си, без да заплатят предвидените неустойки. С промените, които сме планирали в нашите договори и приложими Общи условия, от 2025 г. нататък ще имате възможност да прекратите Вашия договор без неустойки в случай на индексация.

От кои клиенти и къде могат да се заявят бонусите?

Бонусите важат за всички наши частни клиенти, които имат абонамент за фиксирана и/или мобилна услуга от А1. Те могат да се активират в периода 1-31 март 2024 година през профила Ви в мобилното приложение Моят А1 или неговата уеб версия на A1.bg.

Докога могат да се активират и докога са валидни бонусите?

Бонусите могат да се активират от 1 до 31 март 2024 г. от Моят А1 и ще са валидни до 31.12.2024 г.

Всички бонуси ли мога да активирам или трябва да избирам само един?

Ако сте клиент на мобилна услуга, можете да изберете три бонуса: неограничени национални минути, неограничен мобилен интернет на максимална скорост и ваучер за устройство. В случай че сте наш ТВ клиент, можете да изберете до 200+ ТВ канала и ваучер за устройство, а ако сте абонат на домашен интернет – имате избор от домашен интернет с до 300 Mbps скорост на сваляне на информация или максималната скорост, която използваната технология позволява и ваучер за устройство.

Как да разбера от кои бонуси мога да се възползвам?

Когато влезете в приложението Моят А1 или неговата уеб версия с Вашия профил, на началния екран ще видите прозорец, в който са налични всички бонуси, от които можете да се възползвате. Единственото, което трябва да направите, е да изберете желания бонус и да му се насладите до 31.12.2024 г.

Как мога да се възползвам от бонусите, ако нямам регистрация в Моят A1?

Всеки наш частен клиент може бързо и лесно сам да се регистрира в Моят А1 и да активира желаните бонуси. Ако все пак срещнете някакви затруднения, можете да намерите подробна информация за регистрацията в Моят А1 на А1 Помощник или да посетите наш магазин, където ще Ви съдействаме.


Можете да посетите всеки наш магазин и да помолите за съдействие. Нашите колеги ще Ви направят регистрация в Моят А1 и ще Ви помогнат за активацията на бонусите.

Откога ще влязат в сила промените в договорите, които сте планирали?

Те ще влязат в сила от 2025 година нататък.

Откога ще мога да се откажа от своя договор без неустойки при индексация?

Ще променим нашите договори и приложими Общи условия през тази година и от 2025 г. нататък ще можете да се откажете от своя договор, без да дължите неустойки, в случай на годишна индексация.