Застраховка А1 Защита за дома

Не оставяй нищо на случайността

Какво е застраховка А1 Защита за дома?

Продукт специално разработен с преференциални условия за абонати на A1 България, за да им осигури спокойствие и сигурност за собственото имущество при природни бедствия и вандализъм.

Услугата се предоставя от нашия партньор ЗАД „Алианц България“ – надеждният лидер в застраховането.

Предимства на застраховката:

 1. Бързо и лесно сключване на застраховката:

  • Без опис на наличното имущество

  • Без оглед

  • Без попълване на въпросник

 2. Покритието по застраховката е валидно за месечен застрахователен период, за който е платена дължимата премия;
 3. Покритието е валидно за жилища до 120 кв.м.
 4. Бързо обслужване при наличие на щета
 5. Застрахователната премия е част от месечната сметка към A1
ОСНОВНО ПОКРИТИЕ
Премия - 1,99* лв./мес.
МАКСИМАЛНО ПОКРИТИЕ
Премия - 2,99* лв./мес.
Сгради - 20 000 лв.
Движимо имущество - 2 000 лв.
Гражданска отговорност - 1 000 лв.
Защита на сметка - До 30 лева месечно, за период до 6 месеца

* Сумата е с включен 2% данък по Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) – 0,04 лв. за Премия от 1,99 лв. и 0,06 лв. за Премия от 2,99 лв.

Застрахователни събития

Вид на събитиетоОСНОВНО ПОКРИТИЕМАКСИМАЛНО ПОКРИТИЕ
Наводнение Да Да
Пожар Да Да
Буря Да Да
Градушка Да Да
Проливен дъжд Да Да
Удар от транспортно средство, летателно средство и/или товара му Да Да
Защита на сметката Да Да
Гражданска отговорност към трети лица Да Да
Удар от мълния Да Да
Земетресение Не Да
Кражба чрез взлом на битова електроника и битови електрически уреди Не Да
Късо съединение или токов удар Не Да
Злоумишлени действия на трети лица Не Да
Вандализъм Не Да

Важно! Самоучастие на Застрахования не се прилага

Как мога да сключа застраховка А1 Защита за дома?

Всеки индивидуален абонат на A1 България - дееспособно физическо лице, който сключи абонамент за мобилни, фиксирани или пакет от услуги за 24 месеца, може да сключи и застраховка А1 Защита за дома. Необходимо е да заяви това в магазин на A1. Застрахователният договор с Алианц може да се прекрати по всяко време независимо от договора за услуги с A1 България.

Какво трябва да направя в случай на щета?

Следвайте тези шест стъпки:

 1. Уведомете незабавно компетентните органи, вкл. служба за противопожарна и аварийна безопасност и/ или полицейско управление;
 2. Вземете всички целесъобразни мерки за намаляване и/ или ограничаване на вредите, спасяване и запазване на застрахованото имущество или остатъците от него;
 3. Запазете увреденото имущество за оглед;
 4. Обадете се на единния безплатен номер за обслужване на клиенти: 070013014 или на адресите на ЗАД „Алианц България“ (справка: интернет страницата на Дружеството - www.allianz.bg);
 5. Срок за завеждане на щета –не по- късно от 3 дни от настъпване на събитието. Препоръчваме да действате възможно най-бързо;
 6. Документи: За завеждане на щетата е нужна застрахователна полица. След това представител на дружеството ще Ви уведоми за нужните документи според вида на събитието.