А1 Застраховка „Защита на дома“

Не оставяй нищо на случайността

Какво е застраховка А1 Защита за дома?

Продукт специално разработен с преференциални условия за абонати на A1 България, за да им осигури спокойствие и сигурност за собственото имущество при природни бедствия и вандализъм.

Услугата се предоставя от нашия партньор ЗАД „Алианц България“ – надеждният лидер в застраховането.

Предимства на застраховката:

 1. Бързо и лесно сключване на застраховката:

  • Без опис на наличното имущество

  • Без оглед

  • Без попълване на въпросник

 2. Покритието по застраховката е валидно за месечен застрахователен период, за който е платена дължимата премия;
 3. Покритието е валидно за жилища до 120 кв.м.
 4. Бързо обслужване при наличие на щета
 5. Застрахователната премия е част от месечната сметка към A1

 

Покрития

Максимално

Максимално плюс

Недвижимо имущество

20 000 лв.

40 000 лв.

Движимо имущество,
в т.ч. телевизори закупени от А1

2 000 лв.

4 000 лв.

Гражданска отговорност

1 000 лв.

2 000 лв.

Защита на Клиентска сметка в А1

30 лв. на месец

60 лв. на месец

за период до 6 месеца

Застрахователна премия на месец *

2.99 лв.

5.99 лв.

*Сумите включват 2% данък върху застрахователните премии

Застрахователни събития

Вид на събитиетоОСНОВНО ПОКРИТИЕ
Пожар Да
Удар от мълния, експлозия, удар от летателен апарат Да
Природни бедствия: Буря, Градушка, Проливен дъжд, Наводнение, Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед, Замръзване, падащи или носени от вятъра дървета, клони и други външни обекти вследствие Буря или Градушка Да
Течове от тръбопроводи Да
Удар от превозно средство или животно Да
Злоумишлени действия на трети лица, вкл. Вандализъм Да
Късо съединение и/или Токов удар Да
Причиняване на имуществени и неимуществени Вреди на трети лица Да
Защита по Клиентска сметка в А1, поради загуба на доход от настъпила Трайно намалена работоспособност. Да

Важно! Самоучастие на Застрахования не се прилага

Как мога да сключа застраховка А1 Защита за дома?

Всеки индивидуален абонат на A1 България - дееспособно физическо лице, който сключи абонамент за мобилни, фиксирани или пакет от услуги за 24 месеца, може да сключи и застраховка А1 Защита за дома. Необходимо е да заяви това в магазин на A1. Застрахователният договор с Алианц може да се прекрати по всяко време независимо от договора за услуги с A1 България.

Какво трябва да направя в случай на щета?

Следвайте тези шест стъпки:

 1. Уведомете незабавно компетентните органи, вкл. служба за противопожарна и аварийна безопасност и/ или полицейско управление;
 2. Вземете всички целесъобразни мерки за намаляване и/ или ограничаване на вредите, спасяване и запазване на застрахованото имущество или остатъците от него;
 3. Запазете увреденото имущество за оглед;
 4. Обадете се на единния номер за обслужване на клиенти: 070013014* или на адресите на ЗАД „Алианц България“ (справка: интернет страницата на Дружеството - www.allianz.bg);
  *На цената на фиксиран разговор към номер 0700
 5. Срок за завеждане на щета –не по- късно от 5 дни от настъпване на събитието. Препоръчваме да действате възможно най-бързо;
 6. Документи: За завеждане на щетата е нужна застрахователна полица. След това представител на дружеството ще Ви уведоми за нужните документи според вида на събитието.