Условия за роуминг в ЕС
при спазване на политиката за справедливо ползване

  • За изходящи гласови повиквания и SMS са валидни условията на националния тарифен план за повиквания и SMS към други мрежи.
  • Входящите повиквания в роуминг в ЕС/ЕИЗ са безплатни
  • За мобилен интернет:
  • В случай, че ползвате национален тарифен план с неограничени MB, то вашето полагаемо количество MB за роуминг в ЕС/ЕИЗ се определя спрямо месечната ви такса. На всеки 1 лв. без ДДС са полагат по 700 MB за роуминг в ЕС/ЕИЗ. При надхвърляне на полагаемия обем се прилага надценка от 0,00364 лв. на MB с ДДС.

Пример: Ако ползвате тарифен план с месечна такса от 15 лв. без ДДС и включени 3GB на максимална скорост, след което се прилага ограничение на скоростта, обемът за данни в роуминг i, който може да ползвате ще бъде:

15 BGN *700 MB= 10 500MB

 

Условията, валидни при неспазване на политиката за справедливо ползване на роуминг услуги в ЕС/ЕИЗ, можете да видите тук

Въпроси и отговори

Архив на промени за роуминг

,