Застраховка
Моят телефон

Вземи си спокойствие

Какво е застраховка Моят телефон?

При покупка на определени модели смартфони с марка Motorola и сключване на нов договор за застраховка Моят телефон в периода 01.07.2024. -31.07.2024 г. Застрахованият получава 100% отстъпка от първите 6 (шест) последователни месечни премии.

Отстъпката се прилага само за следните модели смартфони:

MOTOROLA G34 8/128 5G BLACK+MODE

MOTOROLA G34 8/128 5G BLUE+MODE

MOTOROLA G54 5G 4/128 BLUE+MODE

MOTOROLA G54 5G 4/128 MINT+MODE

MOTOROLA EDGE50PRO12/512PEARL+MODE

MOTOROLA EDGE50PRO12/512LAV+MODE

MOTOROLA EDGE50PRO12/512BLA+MODE

MOTO EDGE40NEO12/256 5G C.BAY+Mod

MOTO EDGE40NEO12/256 5G S.Sea+Mod

MOTO EDGE40NEO12/256 5GPEACH+MOD

Начисляването на Застрахователна премия за посочените модели започва от седми Застрахователен период.

Застраховай своето мобилно устройство от А1 сега и си подари спокойствие и сигурност. С помощта на Застраховка Моят Телефон можеш да си спокоен за своето устройство. Отдели между 1,99 лв. и 24,99 лв. на месец, според цената на устройството в А1 Клуб. Застрахователното покритие се включва в месечната А1 фактура и е винаги валидно, стига съответните фактури да са платени. Застраховката покрива неволно счупване, обир, грабеж, увреждане от намокряне или оксидация, както и появата на дефекти на устройството извън предоставените гаранции на производителя.

Застраховка „Моят телефон“ е застрахователен продукт на Atlas Insurance PCC Limited, действащо чрез L´AMIE CELL, който се предлага чрез „А1 България“ ЕАД, в качеството на застрахователен агент. Застраховка „Моят телефон“ предлага допълнителна защита на вашето мобилно устройство на всички нови и настоящи клиенти на А1, само при закупуването на мобилно устройство. Покритието по застраховката влизат в сила от датата на сключване на този договори е в сила докато е в сила договорът за услуги, но за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.

Застраховка „Моят телефон“ е допълнителна услуга към Вашия Договор за услуги и не може да бъде закупена отделно от него или да съществува без него. При закупуване на ново мобилно устройство като част от пакет телефон/ таблет / смарт часовник + аксесоар покритието по застраховката се отнася единствено за телефона/ таблета или смарт часовника и не се отнася до аксесоара, който е закупен с него. В случай на прекратяване, договорът за застраховка "Моят телефон" се прекратява с изтичане на последния ден от периода на платената Застрахователна премия.

Предимства на застраховката:

 1. Застраховка на всички мобилни устройства, закупени от магазин на А1
 2. Покрити са всички рискове за увреждане на телефона, включително обир и грабеж
 3. Лесно обслужване

Договор и месечни премии

Цена на устройството, в лева с ДДС по ценоразпис на А1 КлубМесечна застрахователна премияСамоучастие в случай на настъпване на застрахователно събитие
до 100 лв. 1.99 лв. 14 лв.
от 100 до 300 лв. 3.99 лв. 29 лв.
от 300 до 600 лв. 7.99 лв. 59 лв.
от 600 до 900 лв. 10.99 лв. 99 лв.
от 900 до 2500 лв. 19.99 лв. 159 лв.
от 2500 до 4500 лв. 24.99 лв. 189 лв.

Месечна премия

 • Размерът на месечната премия зависи от продажната цена на устройството без SIM карта по А1 club цена.
 • Месечната премия се начислява в месечната фактура на клиента/ цените са с включен 2% данък
 • Премията се предплаща и първата фактура се начисляват 2 месечни премии.

Застрахователно Покритие

 • Покритието е месечно и е валидно от датата на сключване на застраховката за следващите 30 дни.
 • Покритието е валидно единствено ако са платени месечните фактури

Договор

 • Договор за застраховка на устройство може да се сключи само в момента на покупка на устройството
 • В случай на щета и потвърдена поправка или замяна, клиентът заплаща „самоучастие“, която сума се начислява в месечната фактура
 • Договорът за застраховка e валиден до 5 години, като може да се прекрати във всеки момент. За прекратяване на полицата е необходимо писмено предизвестие (свободен текст, съдържащ име на клиента, телефонен номер, полица N), изпратено от Застрахования до Застрахователя, чрез email: moyat_telefon@lamie-direct.com

Застрахователни събития и покрити рискове

Застрахователно събитие настъпва, ако по време на срока на Договора за застраховка "Моят телефон" на А1 настъпи едно от следните събития:

 • Неволно счупване

  внезапно и неочаквано външно въздействие

 • Обир

  от апартамент, къща, хотел или кола

 • Грабеж

  отнемане на устройството с нападение

 • Увреждане

  от намокряне или оксидация

 • Дефекти

  на устройството извън предоставяните гаранции на производителяКакво трябва да направя в случай на щета?

Следвайте описаните по-долу стъпки:

 1. Първо трябва незабавно (не по-късно от 7 дни) да регистрирате щетата в Центъра за обслужване на клиенти на ЗМТ на телефон 0800 88 100.
 2. Ще получите номер от застрaхователя, който удостоверява, че щетата е регистрирана.
 3. Следващата стъпка е да отидете в магазин на А1, където трябва да представите увреденото устройство, заедно с номера на щетата, който сте получили от застрахователя.
 4. Повреденoто устройство ще бъде изпратено за ремонт, или - ако това не е възможно - ще бъде изцяло заменено.

В случай че сте станали жертва на обир или грабеж, следва да:

 1. Уведомите компетентните органи (МВР) не по-късно от 48 часа след настъпване на събитието.
 2. Уведомите А1 България, за да ограничи изходящите повиквания.
 3. Да информирате и Центъра за обслужване на клиенти на ЗМТ на телефон 0800 88 100.
 4. Да изпратите на Застрахователя копие от полицейския доклад на имейл moyat_telefon@lamie-direct.com.

Обезщетения

Обезщетение в натура Ремонт или Замяна при настъпване на застрахователно събитие.

В случай на Ремонт - нови и заменяеми части, които са еквивалентни на новите части по отношение на ефективността и надеждността им

В случай на Замяна - Застрахованият телефон ще бъде заменен с нов.

 • Замененото устройство ще бъде или мобилно устройство на А1 от един и същ тип и ценови клас
 • ако такова устройство вече не се предлага от А1, еквивалентно мобилно устройство на в същия ценови клас.

Изплащането на пари в брой не е възможно