Вземи сега А1 Кредитна карта с 0% лихва за първите 30 дни

Какво означава 0% лихва за първите 30 дни

При усвояване на 500 лв. на първо число от месеца, фиксираният месечен лихвен процент (ФМЛП) и ГПР за първите 30 дни след активация на картата са 0%. За останалия срок на Договора ФМЛП е 1,48 %, а ГПР - 18,95%. Общо дължимо за срока на Промоцията след активация на картата е 500 лв., а през останалия срок на Договора общо дължимо за 30 дни е 507,40 лв. Договорът за кредит е с неопределен срок.


Доверие и прозрачност

Възползвай се от промоцията сега, за да получиш още по-добри условия за своята А1 Kредитна карта. От линка по-долу може да се запознаеш с общите условия и правила за провеждането на кампанията. Ако има нещо неясно не се колебай да се свържеш с Аксес Файнанс на имейл help@a1card.bg или по телефона на 0800 40 400А1 Кредитна карта се предлага от „А1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980 като кредитен посредник на финансовата институция „Аксес Файнанс“ ООД, гр. София, ул. Балша 1, ЕИК 202806978. Промоционалният лихвен процент важи за абонати по договор с А1, които са кандидатствали, одобрени и сключили договор за кредит с „А1 Карта“ в периода 01.10.2019 г. – 31.10.2019 г., и чиято кредитна карта е активирана до 15.11.2019 г. 30-дневният безлихвен период тече от датата на активиране на картата. Повече информация на: my.a1card.bg и 0800 40 400 (без допълнително таксуване)


A1 Wallet

Управление на картата


  • Персонален онлайн профил
  • Следене на наличността
  • Информация за направените трансакции
  • Информация за текущото задължение
  • Справки за движението по кредитната карта


Управлявай своята А1 Кредитна карта тук


Стандартни лимити по трансакциите с A1 Kредитна карта

Можеш да научиш повече за лимитите на А1 Кредитна карта от Тарифата за ползване на А1 Кредитна карта

Лихвени проценти за A1 Kредитна карта

Лихвата е само 1,48 % месечно или 0.05% на ден върху използваните средства, независимо от начина на ползване – АТМ или ПОС/online плащане.

А1 Кредитна карта е с кредитен лимит до 3 000 лева, с фиксиран месечен лихвен процент от 1,48%, а годишният процент на разходите (ГПР) е 18.95%. Ако например даден клиент притежава A1 Кредитна карта и усвои 120 лева от кредитния си лимит на първо число на месеца, фиксираният месечен лихвен процент от 1,48 % ще се равнява на 0,06 лева на ден или 1,78 лева на месец, като ГПР е 18,95 %. При коректно изпълнение на задълженията по договора за кредит, общо дължимата от клиента сума до 2-ро число на месеца ще бъде в размер на 121,78 лв. Ако клиентът избере да заплати само минимална дължима сума, тя ще бъде в размер на 12,18 лв. Договорът за кредит е с неопределен срок, а срокът за погасяване на усвоените суми от кредитния лимит е 5-то число на месеца. Клиентът има право след подписване на Договора да се откаже в 14-дневен срок, с 30 дневно уведомление, без да дължи неустойки за това.

Често задавани въпроси

А1 Kредитна карта