Телевизионни канали

Вземи безкрай забавления с перфектния за теб
телевизионен пакет.

ТВ СМАРТ

60+ канала

ТВ СТАНДАРТЕН

90+ канала

ТВ РАЗШИРЕН

120+ канала

ТВ ПРЕМИУМ*

210+ канала

Канали, налични само за интерактивна и цифрова телевизия

Канали, включени в пакет Разширен Xtra

Канали, включени в пакет Разширен +

* Пакет ТВ Премиум се предлага само за Интерактивна и Цифрова телевизия

** Каналът се излъчва отложено във времето с 1, 2, 6, 12 и 24 часа

Допълнителни (негарантирани) канали, които се предоставят временно до прекратяване на правата за тяхното разпространение. Общият брой програми, които са достъпни за абоната се формира като сбор от гарантираните и допълнителните канали

Интерактивни функции се предлагат единствено при предоставяне на цифрова телевизия чрез IPTV технология ( интерактивна телевизия )

 

Интерактивни функции

Start over – Стартиране отначало: тази функция позволява да се стартира текущо предаване отначало с едно натискане на един бутон

Time shifting - времево изместване: уникална функционалност, позволяваща на зрителя

     • да гледа програмата 24 часа назад във времето, като може да избере конкретно предаване или да превърти назад с точност до секундата

     • докато гледа някое предаване да го спре и после да продължи да гледа от там, от където е спрял

ТВ Архив: тази функционалност дава достъп до предварително записани предавания и продукции на телевизионните канали. Архивът се пази в устройството в продължение на 7 дни.

Запис на предаване: дава възможност клиента да записва предаване по избор, което предстои да се излъчи, докато гледа друг канал или просто не е пред телевизора.