Предплатени пакети


Важно!

С влизане в сила на Закона за противодействие на тероризма, мобилните оператори нямат право да регистрират и/или да активират на името на един потребител повече от 10 номера на предплатени планове.

 

Съгласно законът:

  • Клиент (ФЛ/ЮЛ) с по-малко от 10 карти предплатени карти с гласова услуга, регистрирани на негово име, може да регистрира на свое име нови предплатени карти с гласова услуга, като общия брой на текущите и новите не може да надвишава 10.

След спирането на предплатена карта, в срока на нейната валидност, тя може да се регистрира отново на лице, което има по-малко от 10 регистрирани предплатени А1 карти. При последваща регистрация на картата, текущата сума в нея, валидността на картата, както и всички бонуси, които е имало в картата, към момента на спирането й - се запазват, стига да са все още в периода си на валидност.

Можеш да регистрираш своята предплатена карта като посетиш магазин на А1 България или магазин на наш партньор.