Предплатени пакети


Важно!

С влизане в сила на Закона за противодействие на тероризма, мобилните оператори нямат право да регистрират и/или да активират на името на един потребител повече от 10 номера на предплатени планове.

 

Съгласно законът:

  • Клиент (ФЛ/ЮЛ) с по-малко от 10 карти предплатени карти с гласова услуга, регистрирани на негово име, може да регистрира на свое име нови предплатени карти с гласова услуга, като общия брой на текущите и новите не може да надвишава 10.

След спирането на предплатена карта, в срока на нейната валидност, тя може да се регистрира отново на лице, което има по-малко от 10 регистрирани предплатени А1 карти. При последваща регистрация на картата, текущата сума в нея, валидността на картата, както и всички бонуси, които е имало в картата, към момента на спирането й - се запазват, стига да са все още в периода си на валидност.

Можеш да регистрираш своята предплатена карта като посетиш магазин на А1 България или магазин на наш партньор.

При сключване на договор за абонаментен тарифен план за мобилни гласови услуги за същия номер, чрез който се е ползвала Предплатена услуга, то неизразходваният кредит по картата се запазва, като след сключването на договора от него се приспадат суми за потребление по тарифния план: разговори, SMS, MMS, GPRS трафик, ползвани услуги с добавена стойност, и зареждане през 1616 и т.н., с изключение на сумите за месечна абонаментна такса за плана и надценката по Националните условия в роуминг в ЕС.

Help