Защо да избера предплатена
програма на А1

Предплатена услуга А1 – един пакет за всичките ти нужди!

 • Без обвързване с договор = свобода.
 • Без месечна такса = спестяване.
 • Управление на разходите = контрол.
 • Зареждаш колкото и когато поискаш или когато имаш възможност = удобство.
 • Активираш Допълнителни пакети, когато и каквито пожелаеш = избор.


За да използваш своята предплатена карта, е необходимо да я регистрираш в магазин на А1 България или в някой от магазините на нашите партньори.


ВАЖНО!

С влизане в сила на Закона за противодействие на тероризма, мобилните оператори нямат право да регистрират и/или да активират на името на един потребител повече от 10 номера на предплатени планове. До 30 юни 2017 съществуващ клиент с повече от 10 предплатени карти трябва изрично да заяви кои от регистрираните на негово име 10 номера ще продължи да ползва.

 

Съгласно законът:

 • Клиент (ФЛ/ЮЛ) с по-малко от 10 карти предплатени А1 карти с гласова услуга, регистрирани на негово име, може да регистрира на свое име нови предплатени А1 карти с гласова услуга, като общия брой на текущите и новите не може да надвишава 10.

След спирането на предплатена карта, в срока на нейната валидност, тя може да се регистрира отново на лице, което има по-малко от 10 регистрирани А1 карти. При последваща регистрация на картата, текущата сума в нея, валидността на картата, както и всички бонуси, които е имало в картата, към момента на спирането й - се запазват, стига да са все още в периода си на валидност.

Можеш да регистрираш своята предплатена карта като посетиш магазин на А1 или магазин на наш партньор.

Валидност на картата и на текущата сума в картата

Считано от 27.04.2015 г. валидността на всяка презаредената сума е 90 дни.

Период на валидност
При активиране на предплатена карта след 27.04.2015 г. При презареждане на предплатена карта (9 лв.* или повече) след 27.04.2015 г.
Предплатена карта 396 дни 396 дни
Текуща сума 90 дни 90 дни

*При зареждане с поне 9 лв, възможност за зареждане с хартиени ваучери на стойност 7 лв. и 8 лв. до изчерпване на количеството в търговската мрежа.

 • При презареждане след 27.04.2015 г. и в случаите, в които периодът на валидност на текущата сума е по-дълъг от периода на валидност на сумата, който се предвижда след презареждане (съгласно таблицата по-горе), то валидността на текущата сума и на картата остават непроменени, в съответствие с предходно действащите условия.
 • При презареждане след 27.04.2015 г. и в случаите, в които периодът на валидност на текущата сума е по-кратък от периода на валидност на сумата, който се предвижда след презареждане (съгласно таблицата по-горе), то валидността на текущата сума и на картата се променят съгласно определените Периоди на валидност в таблицата.
 • Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущата сума в картата, клиентът губи сумата по картата.
 • Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен чрез презареждане, то картата ще бъде деактивирана автоматично след изтичане на валидността й и конкретният потребител губи правото да използва този мобилен номер.

ВАЖНО!

Начини за проверка на валидност на текуща сума в предплатена карта:

 • След всяко презареждане, клиентът автоматично получава уведомителен SMS с информация за текущата сума след презареждането и нейната валидност (услугата е безплатна).
 • Чрез набиране на код *101# и натискане на бутона за набиране - на екрана на мобилния апарат ще се появи текст с информация за текущата сума и нейната валидност (услугата е безплатна).
 • Чрез обаждане на 123 (0.18лв./обаждане)
 • Чрез А1 меню *123# (услугата е безплатна)
 • Чрез проверка, след регистрация на www.a1.bg
 • Чрез услугата Баланс по сметка - автоматично активирана безплатна услуга за клиенти на предплатена услуга на А1 България, чрез която на клиента се изпраща информация за текущата сума и нейната валидност. Информацията се изпраща след приключване ползването на всяка платена услуга от страна на клиента (изходящо обаждане, изпращане на SMS, проведена сесия в интернет през мобилно устройство и др.)

Начини за проверка на валидност на предплатената карта:

 • При активиране на картата, клиентът получава уведомителен автоматичен SMS с информация за валидността на предплатената карта и наличната сума в нея (услугата е безплатна)
 • С новото безплатно A1 Меню *123# може да се следи валидността на картата. За да се достъпи A1 меню се набира *123# от клавиатурата на телефона и се натиска зелената слушалка или бутона за набиране.
 • Чрез услугата Баланс по сметка - автоматично активирана безплатна услуга за клиенти на предплатена услуга на А1 България, чрез която на клиента се изпраща информация за срока на валидност на картата му, след приключване ползването на всяка платена услуга от страна на клиента (изходящо обаждане, изпращане на SMS, проведена сесия в интернет през мобилно устройство и др.)