Екстра A1 Wallet Unlimited

Екстра A1 Wallet Unlimited е допълнителен пакет, който е валиден към мобилни планове ONE, ONE Unlimited или Unlimited предоставени от А1 България ЕАД. Екстрата предоставя достъп до услугите от приложението A1 Wallet при условията на Premium план със 100% отстъпка от месечната такса за този план, за периода, който зависи от тарифния план на Абоната. Отстъпката започва да се прилага с активацията на тарифния план, а след изтичането й, се прилага преференциална стандартна месечна цена от 1,00 лв.

Планове и месечни такси за ползване на А1 Wallet

План*

Standard

Premium

Месечна такса без активиран или наличен преференциален достъп до A1 Wallet

Не се дължи

5,99 лв.

Месечна такса за абонати на мобилна услуга от А1, предоставяща преференциален достъп до A1 Wallet

Не се прилага

0,00 лв.* Посочените цени са с включен ДДС. Плановете за ползване на приложението А1 Wallet включват възможността за ползване на услугите от приложението на месечна база срещу заплащане на месечна такса и/или единична цена и/или безвъзмездно. Информация за останалите цени, приложими за посочените планове можете да получите тук.


Промоционални условия на Екстра A1 Wallet Unlimited*


Параметри на Екстра A1 Wallet Unlimited

Промоционална месечна такса за първите месеци* от срока на абонамента за мобилна услуга

0,00 лв.

Стандартна месечна такса след изтичане на промоционалния период

1,00 лв.

Включен достъп до А1 Wallet при условията на Premium план със 100% отстъпка от месечната такса/промо период

Premium план

Екстра A1 Wallet може да се активира към 2-годишен абонамент за тарифни планове One, One Unlimited и Unlimited, за които е посочено в условията им ползване, че имат преференциален достъп до A1 Wallet. За всички останали планове се прилага стандартна цена.

*Промоционалният срок зависи от условията на тарифния план, предоставящ достъп до A1 Wallet (6 месеца) и започва да се прилага от момента на активация на Основния тарифен план.Как да получа и ползвам преференциалния си достъп до Premium план на A1 Wallet?

  • 1. Регистрирай се или влез в профила си в мобилното приложение или уеб портала Моят А1, таб “Дигитални услуги”, секция “Включени услуги” и провери дали имаш наличен пакет за достъп до A1 Wallet. Ако не е активен, избери бутон “Активирай” и изчакай потвърдително съобщение, че активацията е изпълнена.
  • 2. След като провериш, дали преференциалният достъп е активен:
    • Изтегли мобилното приложение A1 Wallet от Google Play за смартфони с операционна система Android или Apple Store за смартфони с операционна система iOS.;
    • регистрирай се с мобилния си А1 номер, валиден за промо периода и избери Premium план. Допълнителна информация за A1 Wallet тук
  • 3. След изтичане на промо периода за ползване на Premium план безплатно, се прилага преференциална цена от 1,00лв. на месеца, а не стандартната за услугата.
  • 4. Ползването на услугата не е задължително, както и активацията на промо достъпа.
  • 5. Преференциалният достъп може да бъде деактивиран по всяко време без неустойка през мобилното приложение или уеб портала Моят А1, таб “Дигитални услуги”, секция “Включени услуги”. Деактивацията на достъпа не води до деактивация на мобилното приложение и услугата A1 Wallet и обратно.
  • 6. Ако Екстра A1 Wallet бъде деактивирана, а услугата А1 Wallet с Premium план продължи да се ползва се прилага стандартна цена за нейното ползване.