Пейнетикс такси и лимити

Такси

Вид таксаStandardPremium
Създаване на сметка в A1 Wallet Безплатно Безплатно
Месечна такса 0,00лв. 5,99лв.
0,00 лв. за клиенти на мобилна услуга от А1 с Екстра A1 Wallet Unlimited
Месечна такса за неактивен акаунт 0,00лв. 0,00лв.
Издаване на виртуална карта MasterCard 0,00лв Безплатно
Издаване на следваща виртуална карта 1,49 лв. 0,99 лв.
Зареждане с банков трансфер 0,00лв. 0,00лв.
Зареждане с банкова карта* Безплатно за първите 12 месеца до 500лв. на месец, считано от откриване на сметката, след това 0,90% от сумата или мин. 0,20лв. Безплатно до 1000 лв. на месец, 0,7% след това
Внасяне на пари в наличност на Cashterminal 1,5% от сумата или мин. 0,20лв. 1% от сумата или мин. 0,20лв.
Трансфер между A1 Wallet потребители Безплатно Безплатно
Плащане на ПОС терминал Безплатно Безплатно
Плащане в интернет Безплатно Безплатно
Трансфер чрез IBAN превод 1 лв. 10 безплатни на мес., 1лв. на превод след това
Такса за обмен на валута 2% от сумата 2% от сумата
Физическа Mastercard
Издаване и доставка
9.99 лв 9.99 лв
Теглене от банкомат 0.90% 0.90%
Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител 1,95 лв 1,95 лв
Получаване на средства по A1 Wallet карта
(Например от хазартни игри; не се отнася за refund и reversal трансакции)
0,9% от сумата 0,9% от сумата
*Възможно е банката ти да прилага такси за зареждане на дигитален портфейл.

Лимити Платежни операции

Идентификационно ниво 1Идентификационно ниво 2
Еднократна операция Дневен Седмичен Месечен Годишен Еднократна операция Дневен Седмичен Месечен Годишен
P2P операция 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 6 000 лв. 10 000 лв. 30 000 лв. 60 000 лв. 200 000 лв.
Превод извън системата 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 2 000 лв. 6 000 лв. 10 000 лв. 30 000 лв. 60 000 лв. 360 000 лв.
Зареждане с банков трансфер - - - 30 000 лв. 30 000 лв. - - - 100 000 лв. -
Зареждане с дебитна/кредитна карта - - - 30 000 лв. 30 000 лв. - - - 60 000 лв. -
Общо потребление от изходящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти - - - 30 000 лв. 30 000 лв. - - - 100 000 лв. 360 000 лв.
Общо потребление от входящи P2P преводи, превод извън системата и операции с карти - - - 30 000 лв. 30 000 лв. - - - 100 000 лв. 360 000 лв.
Минимална сума за зареждане на сметка 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв.
Максимална наличност по сметката - - - 30 000 лв. 30 000 лв. - - - 100 000 лв. 360 000 лв.

Лимити при транзакции с карти (дигитализирана, виртуална и физическа карта)

На трансакция24 часов лимит7 дневен лимит30 дневен лимит
10 000 лв.
еднократно плащане на ПОС
20 000 лв.
50 плащания на ПОС за дигитализирани и виртуални карти и 20 плащания на ПОС за физически карти
30 000 лв.
120 плащания на ПОС за всички видове карти
60 000 лв.
300 плащания на ПОС за всички видове карти
10 000 лв.
еднократно зареждане на сметка
20 000 лв.
50 зареждания на сметка
30 000 лв.
100 зареждания на сметка
60 000 лв.
300 зареждания на сметка
400 лв.
еднократно теглене от банкомат
1 000 лв.
5 тегления от банкомат
4 000 лв.
35 тегления от банкомат
10 000 лв.
90 тегления от банкомат

Лимити за идентификация

Достигане на лимитИзискване за идентификация
0 лв.
(общо заредени и/или получени средства от активиране на A1 Wallet профила Ви)
Идентификационно ниво 1- Удостоверяване на самоличност
2 000 лв.
Получен превод на средства чрез карта или чрез кредитен превод
Идентификационно ниво 2 - Попълване на декларация за произход на средствата
30 000 лв.
(общо заредени и/или получени средства за период от 1 месец)
Попълване на декларация за произход на средствата