Сключване на полица

Застраховка гражданска отговорност

Попълни данните

Запознат съм с „Уведомлението за поверителност” на Застрахователя и с "Политика за поверителност" на "А1 България" ЕАД.*

*Полетата са задължителни

Повече информация

ЕГН/ ЕИК на собственика

Въведи данни на собственика. При МПС закупено чрез лизингов договор в полето се въвежда ЕИК на лизинговата компания собственик.

Регистрационен номер

Въведи без интервали, точно както е посочено в Свидетелство за регистрация на МПС (Пример: СА1234BT).

Номер на талон

Въведи 9-те цифри посочени в десния ъгъл на лицевата част на малкия талон.