A1 Home Wi-Fi

Подобри безжичната връзка вкъщи

Подобри Wi-Fi в дома си

Посочи големината на дома си и открий най-доброто за теб предложение за максимален Wi-Fi обхват

Квадратура
Етажи

Следвай нашите съвети за качество на Wi-Fi сигнала

Постави рутера:

  • в центъра на жилището и се увери, че е в близост до А1 интернет устройството
  • на половин метър височина
  • извън шкафовете, далеч от мебели, стени и друга електроника

И се увери, че антените му са изправени. Ако си в къща направи обратното – разтегли ги настрани.

Неправилно

Правилно