Факс линия

  • Отделна факс линия
  • Ниска месечна такса
  • Само1 стотинка на минута
    към национални фискирани мрежи