Покритие на мобилната мрежа по технологии и приемни нива на открито 

*Показаното покритие по технологии е компютърна симулация на разпространението на радиовълните и отговаря на решение на Комисията за регулиране на съобщенията от юли 2016 година.

Всяко предприятие прави компютърна симулация независимо от останалите, като се използват различни софтуерни приложения, цифрови карти на релеф, сгради, улици и др.

Възможно е при наличие на препятствия, които радиовълните срещат, но които не са отразени в използваните цифрови карти, да има разминаване в приемните нива, показани чрез компютърната симулация, и действително измерените. Затихването на радиовълните в различни типове сгради (тухлени, бетонни, метални конструкции и др.) не може да бъде предвидено при компютърна симулация на покритието. Поради тези причини е налице потенциална възможност за реално използване от даден потребител на определена услуга, предлагана от предприятието при различни параметри.

Представеното тук покритие е за информация на клиентите ни и не е с абсолютна точност поради многобройните фактори, влияещи при изчисляване на покритието, част от които са описани по-горе."

Легенда, актуализирана на 31.01.2022 г.:

  • GSM – Технология за мобилни телекомуникационни услуги от второ поколение, известна още като „2G“. Предоставяни услуги: Гласова услуга, пренос на данни, кратки текстови съобщения.
  • UMTS – Технология за мобилни телекомуникационни услуги от трето поколение, известна още като „3G“. Предоставяни услуги: Гласова услуга, пренос на данни, кратки текстови съобщения.
  • LTE – Технология за мобилни телекомуникационни услуги от четвърто поколение, известна още като „4G“. Предоставяни услуги: Пренос на данни, кратки текстови съобщения, гласова услуга.
  • NB-IoT – Технология за мобилни телекомуникационни услуги от четвърто поколение. Предоставяни услуги: Пренос на данни за управление и наблюдение на автоматизирани системи, известни още като интернет на нещата (Internet of Things - IoT ).
  • 5G – Технология за мобилни телекомуникационни услуги от пето поколение. Предоставяни услуги: Пренос на данни, кратки текстови съобщения, гласова услуга чрез автоматично прехвърляне към 4G или 3G.

 

Степени на покритие в зависимост от сигнала на съответната мрежа

Степен на покритиеНиво на сигнал за GSM мрежатаНиво на сигнал за UMTS мрежатаНиво на сигнал за LTE мрежатаНиво на сигнал за 5G мрежатаНиво на сигнал за NB-IoT мрежата
Липса на покритие под -100 dBm под –105 dBm под –110 dBm под –110 dBm под –115 dBm
Задоволително -85 dBm – -100 dBm -85 dBm – -105 dBm -100 dBm – -110 dBm -100 dBm – -110 dBm -95 dBm – -115 dBm
Добро -65 dBm – -85 dBm -65 dBm – -85 dBm -80 dBm – -100 dBm -80 dBm – -100 dBm -87 dBm – -95 dBm
Много добро над -65 dBm над -65 dBm над -80 dBm над -80 dBm над -87 dBm