Толинг
Електронна винетка

Тол услуга от А1

Обща информация


На 1-ви март 2020 г. стартира електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – тол (от английски – такса за изминато разстояние). Тя е приложима за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. Заплащането на тол такса дава право на пътното превозно средство над 3,5 тона да преминава по платената републиканска пътна мрежа, в чийто обхват са включени всички магистрали и първокласни пътища в България.


Дължимата тол такса се формира в зависимост от изминатото разстояние и техническите параметри на превозното средство (вид на превозно средство, тегло, брой на осите и емисионен клас) по съответната цена съгласно „Тарифа на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа“, приета с решение на Министерски съвет.

tolling
 • Категории и цени
 • Маршрутна карта
 • Автоматичен толинг

Категории превозни средства, за които е приложимо тол таксуването. Цени в сила от 01.07.2023 г.

 • Тежкотоварен автомобил между 3,5 т и 12 т

  Пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса от 3,5 ( три и половина) до 12 (дванадесет) тона.

Цени на км.
Пътни превозни средстваКлас на пътяТол тарифа, цена на км
ЕВРО VI, EEVЕВРО VЕВРО III и IVЕВРО 0, I, II
Товарен автомобил над
3,5 т. – до 12 т.
АМ (магистрала)

I-ви клас

II-ри клас
0,10 лв.

0,06 лв.

0,04 лв.
0,11 лв.

0,07 лв.

0,05 лв.
0,12 лв.

0,07 лв.

0,05 лв.
0,13 лв.

0,09 лв.

0,07 лв.

 • Тежкотоварен автомобил над 12 т

  Пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса в състав от превозни средства 12 (дванадесет) или повече тона.

Цени на км.
Пътни превозни средстваКлас на пътяТол тарифа, цена на км
ЕВРО VI, EEVЕВРО VЕВРО III и IVЕВРО 0, I, II
Товарен автомобил над 12 т. с 2 – 3 оси
АМ (магистрала)

I-ви клас

II-ри клас
0,26 лв.

0,22 лв.

0,19 лв.
0,27 лв.

0,24 лв.

0,21 лв.
0,28 лв.

0,24 лв.

0,21 лв.
0,30 лв.

0,25 лв.

0,23 лв.
Товарен автомобил над 12 т. с 4 + оси
АМ (магистрала)

I-ви клас

II-ри клас
0,35 лв.

0,32 лв.

0,29лв.
0,36 лв.

0,33 лв.

0,30 лв.
0,37 лв.

0,35 лв.

0,32 лв.
0,43 лв.

0,39 лв.

0,37 лв.

 • Автобуси между 3,5 т и 12 т

  Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници), които имат максимално допустима маса над 3,5 ( три и половина) тона до 12 (дванадесет) тона.

Цени на км.
Пътни превозни средстваКлас на пътяТол тарифа, цена на км
ЕВРО VI, EEVЕВРО VЕВРО III и IVЕВРО 0, I, II
Автобуси от 3,5 т до 12 т
АМ (магистрала)

I-ви клас

II-ри клас
0,04 лв.

0,03 лв.

0,02 лв.
0,05 лв.

0,04 лв.

0,03 лв.
0,06 лв.

0,05 лв.

0,04 лв.
0,08 лв.

0,07 лв.

0,05 лв.

 • Автобуси над 12 т

  Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, които имат максимално допустима маса над 12 (дванадесет) тона.

Цени на км.
Пътни превозни средстваКлас на пътяТол тарифа, цена на км
ЕВРО VI, EEVЕВРО VЕВРО III и IVЕВРО 0, I, II
Автобуси над 12 т
АМ (магистрала)

I-ви клас

II-ри клас
0,05 лв.

0,04 лв.

0,03 лв.
0,06 лв.

0,05 лв.

0,04 лв.
0,07 лв.

0,06 лв.

0,05 лв.
0,09 лв.

0,08 лв.

0,06 лв.

Възможности за плащане на тол такса

Маршрутна карта

Предплатена услуга, която дава право на ползвателя на пътната мрежа за извърши еднократно пътуване по зададен от него маршрут. Необходимо е да посочи начална и крайна точка на маршрута и до 4 междинни. Валидността на маршрутната карта е 24 часа от посочената начална дата и час на пътуването.

Предимства

 • Без регистрация на сайта
 • Улеснение при въвеждане на маршрут
 • Опция за заплащане в брой в магазин

Как да заявя маршрутна карта?

Онлайн на A1.bg и през приложението Моят А1

Стъпка 1

Избери тип на превозно средство

Стъпка 2

Въведи данни за пътуването

Стъпка 3

Избери начин на плащане – с кредитна/дебитна карта и в брой в магазин на А1

Важно: Маршрутна карта може да се заяви до 7 (седем) дни предварително от потребители регистрирани в сайта, и до 24 часа предварително от нерегистрирани потребители.

Автоматичен толинг

Решение за корпоративни клиенти, които ежедневно превозват пратки, товари или пътници. Отчитане посредством бордово устройство. То засича позициите на превозното средство при движение по платената пътна мрежа посредством Глобална навигационна спътникова система (GNSS). Системата обработва данните за изминатото разстояние и автоматично изчислява дължимата тол такса.

Предимства

 • Отчитането на изминатото разстояние и дължимите суми се осъществява напълно автоматично чрез специализирани бордови устройства.
 • Предаване на данните за изминатото разстояние в реално време.

A1 предлага бордово устройство за автоматично тол таксуване TollPass

 • Без необходимост от специализиран монтаж като се захранва от запалката на превозното средство
 • Лесно за използване
 • Меню на български и още 7 езика, в това число английски, турски, румънски, гръцки, сръбски, немски, руски
 • Смяна на броя оси на ремаркето от бордовото устройство при спазване на българската нормативна уредба
 • Получаване на предупредителни съобщения и светлинна индикация
 • Надежност и дълъг срок на експлоатация
Тол устройство

Автоматично тол таксуване с GPS тракер

От 10.04.2020 A1 предлага автоматично отчитане и със сертифицирани GPS устройства на доставчика на декларирани данни Джи Пи Ес България АД

 • Възможност за ползване вече монтирани GPS тракери за настоящи клиенти на А1 и заявяване на нови
 • Отчитане на тол такси в допълнение към услугата за контрол и управление на автопаркове, предоставяна съвместно от Джи Пи Ес България АД и А1 България.
 • Лесно за използване и мобилно приложение за динамична промяна на броя на осите на превозното средство и получаване на предупредителни съобщения.
 • Ползване на единна платформа Tollpass.bg за тол услугата с бордови устройства и GPS тракери

Подгответе се за старта на тол таксуването и тол услуга от А1 в партньорство с TollPass. За целта осигурете следната информация за тежкотоварните превозни средства във Вашия автопарк:

 • Брой превозни средства, които са предназначени за превоз на товар или пътници над 3,5 тона;
 • Очакван пробег в км на месец на превозно средство
 • Екологична категория (ЕВРО клас) за всяко от тежкотоварните превозни средства;
 • Брой оси на влекача - за автомобили с ОТММ равна на или по-голяма от 12 тона

Как да заявите автоматичен толинг през А1?

  • Свържете се с Вашия Акаунт мениджър (търговец)