За А1 България

А1 е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България, който свързва хора, бизнеси и устройства, за да помогне на клиентите да се възползват от дигиталните технологии.

Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, интерактивна, цифрова, сателитна и мобилна телевизия, четири собствени спортни канала с марката MAX Sport, платежни услуги, ICT, cloud и IoT бизнес решения. През 2023 г. A1 България отчита приходи от 749,7 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 303,7 млн. евро.

А1 има дълга история на технологичен пионер в страната от осъществяването на първия разговор по GSM и изпращането на първия SMS до старта на първата 5G мрежа, която осигурява гигабитови скорости на клиентите.

Днес близо 3 600 служителя и модерна телекомуникационна и ICT инфраструктура осигуряват достъп до дигитални технологии за потребителите и бизнеса, свързвайки хора, неща и локации. А1 разполага със собствена оптична мрежа от близо 27 000 км и модерна инфраструктура, която покрива 80 града и 144 малки населени места. 5G ULTRA мрежата обхваща почти всички населени места с над 3 000 човека и основните курорти и пътни артерии или над 82,6% от населението, а 4G мрежата покрива над 99,5% от населението на страната.

A1 предлага пълно портфолио от ITS, ICT, IoT, cloud и хостинг услуги, предназначени както за малкия и среден бизнес, така и за големите предприятия и публичния сектор. Компанията разполага с два собствени центъра за данни и онлайн платформа за дигитални решения.

 

А1 България е част от A1 Group –водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с повече от 29 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави: Австрия, България, Беларус, Хърватия, Словения, Северна Македония и Сърбия, а приходите на Групата за 2023 година надхвърлят 5,3 милиарда евро. Портфолиото на A1 Group включва гласова телефония, високоскоростен интернет и мултимедийни услуги, както и решения в областта на високите технологии, преноса на данни, онлайн разплащанията, ICT и IoT решения. Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – най-големият доставчик на безжични услуги в света.

 

A1 води последователна политика за корпоративна социална отговорност. Стратегията на групата се основава на два стълба – ръст на приходите и отлично представяне, поддържани от хората и културата, силен ESG фокус (екология, общество и корпоративно управление) и дигитализацията.

Компанията е сред най-големите дарители в страната, подкрепяйки редица социални каузи с обществено значение, както и проекти в областта на културата, образованието и спорта.

A1 цени високо доверието и лоялността, които са в основата на успеха и добрите бизнес отношения между компанията и нейните клиенти, партньори, инвеститори и служители. Като част от A1 Group, A1 полага специални усилия за спазване на законовите изисквания и етичните принципи. Може да научите повече за тях тук.