Тук може да откриете информация за текущи затруднения и аварийни ремонтни дейности, свързани с мрежата и услугите

* Изберете „Фиксирана услуга“ за проблем с Интернет, Телевизия или Домашен телефон
* Изберете „Фиксирана услуга“ за проблем с Интернет, Телевизия или Домашен телефон
Провери
* Изберете „Фиксирана услуга“ за проблем с Интернет, Телевизия или Домашен телефон