Телевизия от А1

Защото ти обещахме да направим
технологиите още по-достъпни