А1 България е част от международната A1 Group. Ние споделяме обща корпоративна култура, ценности и ангажимент към обществото. Ето защо от 2019 година насам устойчивото развитие на бизнеса на А1 България се основава на ESG стратегията на групата. ESG включва измерителите на въздействието на бизнеса в екологичен (Environment) и социален (Social) аспект, както и оценява етичното управление (Governance) на компанията по отношение на заинтересованите страни – клиенти, доставчици, партньори и други.


Ние вярваме, че чрез въвеждане и развитие на устойчиви вътрешни практики и проекти в унисон с дългосрочните ни цели, можем да бъдем още по-отговорни към околната среда и обществото, като едновременно с това налагаме етичното и отговорно управление в А1. ESG стратегията е в основата на стратегическите решения на компанията, така че да постигнем по-ефективен и природосъобразен начин на работа и живот.


Интегрираме шестте предефинирани ESG цели в нашата дългосрочна визия за развитие, защото вярваме че освен социални и екологични ползи, изпълнението на критериите за устойчиво развитие, които сме си поставили, би могло да ни донесе и икономически предимства в бъдеще. А1 България фокусира своето положително влияние върху трите основни аспекта на ESG, като се стреми към: