A1 М клас Unlimited

Неограничени планове за бизнеса

  • Неограничени разговори
  • Неограничен мобилен интернет

Изберете тип на поръчката:

Изберете срок на договора:А1 М клас Unlimited+

Топ оферта

А1 М клас Unlimited


Национални минути

информация


Национални минути

информация


Минути в корпоративна група


Минути в корпоративна група


Неограничени МВ

информация


Неограничени МВ

информация


Неограничена скорост

100 Mbps

информация

49 000 MB
Мобилен интернет в роуминг в ЕС

32 900 MB
Мобилен интернет в роуминг в ЕС

1000 минути за международни разговори

информация

100 минути за международни разговори

информация

0,18 лв.
Цена на SMS към мобилни мрежи в страната

0,18 лв.
Цена на SMS към мобилни мрежи в страната

0,30 лв.
Цена на SMS към международни мобилни мрежи

0,30 лв.
Цена на SMS към международни мобилни мрежи

61,98 лв./мес.


Поръчай онлайн

46,49 лв./мес.


Поръчай онлайн
Пълна информация за пакетите