Мобилен VPN – MVPN

 • Виртуална частна мрежа (VPN)
  от мобилните телефони фирмата ви
 • Преференциални цени за разговори
  в рамките на VPN
 • Кратко набиране между мобилните телефони
  в рамките на VPN
 • Профили за изходящи обаждания
  за всеки мобилен телефон