Data Pool

  • Споделен трафик
    между няколко SIM карти
  • Всяка карта ползва трафик
    според специфичното си потребление
  • Използвате до 10 GB споделен трафик