A1 Служители

Тарифни планове за мобилен телефон

Моля изберете тип на поръчката:

Изберете срок на договора:A1 служители 1

A1 служители 2

A1 служители 3

A1 служители 4

50

минути

информация
1500

минути

информация

Неограничени

Разговори

информация

Неограничени

Разговори

информация

Неограничени

Разговори

информация

Неограничени

Разговори

информация

Неограничени

Разговори

информация

Неограничени

Разговори

информация
не

1 500 MB

Мобилен интернет

3 000 MB

Мобилен интернет

8 000 MB

Мобилен интернет

5,00 лв./мес.


Поръчай онлайн

10,00 лв./мес.


Поръчай онлайн

15,00 лв./мес.


Поръчай онлайн

18,00 лв./мес.


Поръчай онлайн
Условия

Офертата може да се комбинира с допълнителен пакет от 3000 МВ за 2 лв./мес.

А1 служителиА1 служители 1А1 служители 2А1 служители 3А1 служители 4
Допълнителен пакет

3000 МB

Стандартна месечна такса

4,00 лв.

% отстъпка от месечната такса за целия срок на договора

50%

Промоционална месечна такса

2,00 лв.


  • Офертата е валидна от 01.09.2016г. при сключване на 2-годишен абонамент
  • Промоционалните условия са валидни за срок от 24 месеца, след което се прилагат стандартните условия на тарифата.
  • Срокът на абонамента е 2-годишен, като неустойките при предсрочно прекратяване са дължими.