обратно

Стратегия

 

Мотото на A1 Group "Даваме енергия на дигиталния начин на живот" показва, че Групата излиза от рамката на стандартните телекомуникационни услуги. Тя разглежда себе си като нещо повече от доставчик на инфраструктура, свързаност и честотни ленти. Тя е пионер и катализатор на дигитализацията посредством експертиза, която създава и поддържа дигитални бизнес модели и решения – от първоначална концепция до изпълнение.

 

Дигитализацията заема важно място в стратегията на A1 Group, като в нейната основа стоят три важни стълба: лидерски позиции в основния бизнес, разширяване на портфолиото от услуги, целенасочени сливания и придобивания. Ефективността по отношение на разходите стои зад всички стратегически решения. В контекста на своята стратегия за развитие Групата се осланя не само на своята лидерска роля в региона на Централна и Източна Европа, но също така разчита на силата на своя основен акционер América Móvil - един от най-големите телекомуникационни доставчици в света с близо 280 милиона клиенти само в сектора на мобилните услуги.