Изменение и допълнение на Общи условия за мобилни услуги, в сила от 15.06.2017 г.