HR Новини

обратно

Служители в Мтел се обучават по програма на Европейския съюз


Мтел спечели нов европейски проект за обучение на своите служители. Проектът „Мтел за Мтел: Професионализъм в развитие” е на стойност 186 000 лева и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” Той бе класиран на първо място сред всички 108 одобрени предложения.

Благодарение на него, ще бъдат организирани специализирани обучения, които ще развият професионалните умения и компетенции на близо 700 служители на телекома. По този начин ще се повиши не само ефективността на труда в компанията, но и удовлетвореността на служителите от Мобилтел като работодател.

В рамките на проекта „Мтел за Мтел: Професионализъм в развитие” ще бъдат организирани специализирани обучения за служители в следните три направления:
- 380 мениджъри на тема „Иновативност и предприемачество в мениджмънта”.
- 180 търговци на тема „Интегрирано управление на взаимоотношенията”.
- 115 ИТ специалисти на различни специализирани обучения.

Това е трети проект за компанията, финансиран по програмата за развитие на човешките ресурси. Участие в предходните два взеха над 1000 служители.